Sök

Sök
  • Start
  • Övningsutvärderare
Laptop, händer och glasögonfodral på ett bord.

Övningsutvärderare

Kursen för övningsutvärderare syftar till att ge deltagarna relevanta verktyg för att kunna analysera utvärderingsbehov, planera och genomföra övningsutvärderingar.

Bakgrund

Före, under och efter en samhällsstörning måste offentliga och privata aktörer på olika nivåer i samhällets krisberedskap på ett effektivt sätt kunna säkerställa att den egna verksamheten fungerar. De måste också kunna leda, samverka och kommunicera med varandra. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är övningar – både interna och tillsammans med andra aktörer – för att man som aktör ska vara väl förberedd för sin uppgift.

Utvärderaren är en nyckelperson i en övning. Det är utvärderaren som ska analysera övningens genomförande samt leverera övningens resultat. Resultatet från en övning blir en del i den erfarenhetshantering som ska leda till förmågeutveckling i både den enskilda övande organisationen såväl som i samhällets krisberedskap i stort.

Om kursen

Kursen är framtagen i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarshögskolan (FHS) utifrån en gemensam behovsbild. Kursen har fokus på samverkansövningar utifrån ett aktörsgemensamt systemperspektiv och behandlar olika typer av övningsutvärderingsmodellers för- och nackdelar samt möjliga felkällor. Kursen utgår från ett perspektiv på utvärdering grundat i den statsvetenskapliga disciplinen och fokuserar på utvärdering i offentlig förvaltning.

Kursen skapar förutsättningar för deltagarna att utveckla kunskap att agera i rollen som utvärderare i olika övningssammanhang och därmed bidra till systematik och utveckling av den samlade förmågan att hantera samhällsstörningar. Ett ytterligare syfte är att skapa möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Kursen 25 - 27 oktober omfattar två dagar med start kl 10.30 dag 1. OBS! Första dagen avslutas runt kl.18.00 med anledning av extern föreläsare.

Läs mer om kursen och kursplanen på MSBs webbplats.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer inom samhällets krisberedskap som ska agera i rollen som övningsutvärderare i egen organisation inom:

  • Centrala myndigheter
  • Länsstyrelser
  • Kommuner och regioner

Kursen vänder sig även till frivilligorganisationer och aktörer inom privat sektor med vilka myndigheter, kommuner och regioner kan behöva samverka med för att hantera en kris.

Förkunskaper

Du ska ha kunskap om egen krisberedskapsorganisation. Du ska dessutom ha god kunskap om egen organisations övningsledning. Det är meriterande om du har erfarenhet från både analysarbete och övningsverksamhet.

Kurstillfälle och anmälan

Kursen genomförs 25 - 27 oktober omfattar två dagar med start kl 10.30 dag 1. OBS! Första dagen avslutas runt kl.18.00 med anledning av extern föreläsare.

Kursanmälan stänger 16 september 2022.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 43

Slutvecka

Vecka 43

Behörighet

Deltagaren ska ha kunskap om egen krisberedskapsorganisation. Deltagaren ska dessutom ha god kunskap om egen organisations övningsledning. Det är meriterande om deltagaren har erfarenhet från både analysarbete och övningsverksamhet.

Omfattning

2 dagar, 25-27 oktober

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholmsområdet

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

11 000kr exkl moms och inkluderar lunch första kursdagen. (Deltagarna bokar och bekostar ev resa och logi själva).

Urval

FHS och MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2022-01-04 Uppdaterad 2022-09-16