• Start
 • Politik och krig – masterprogram

Politik och krig – masterprogram

Det här är en tvåårig utbildning som ger dig en djupare förståelse för och en förmåga att självständigt och kritiskt granska, utvärdera och analysera komplexa processer och beslutsfattande inom krigsvetenskap eller statsvetenskap med inriktning säkerhet och krishantering.

Programmet är en tvåårig utbildning som leder till en mastersexamen i antingen statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på vilken inriktning du söker in till. Du som önskar kan avsluta programmet efter ett år och får då en magisterexamen. Utbildningen ges på engelska.

Framtida karriärmöjligheter

Masterprogrammet i politik och krig ger dig en unik kunskapsprofil och kan leda till en civil karriär som till exempel utredare eller analytiker inom myndigheter och departement, företag eller organisationer, både nationellt och internationellt. Du kan exempelvis arbeta med samhällsskydds- och beredskapsfrågor i kommuner och länsstyrelser. Du kan också söka dig till nationella och internationella aktörer som arbetar med säkerhetsfrågor som till exempel frivilligorganisationer inom bistånd, EU-organ, FN-organ, inom media med mera. För den som är svensk medborgare finns också möjlighet att arbeta i olika civila roller inom Försvarsmakten.

Utbildningen ger också behörighet till att söka doktorandtjänster i krigsvetenskap eller i statsvetenskap med närliggande ämnen, i Sverige och utomlands.

Om utbildningen

På den statsvetenskapliga inriktningen går du igenom olika perspektiv på säkerhet, försvar och krishantering. Du fördjupar dig exempelvis i vad som påverkar möjligheten att förebygga och hantera kriser, konflikter och krig, samt att skapa ett säkert samhälle. Inom den krigsvetenskapliga inriktningen ligger fokus på centrala frågor och olika perspektiv på exempelvis strategi och organisation av ett lands försvar. På båda inriktningarna får du diskutera flera viktiga etiska frågeställningar och perspektiv, till exempel normer som styr humanitära interventioner, perspektiv på militärt våld, eller relationen mellan biståndsarbetare och de samhällen de verkar i utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Utbildningens upplägg

Den första terminen läser du en introduktionskurs inom antingen statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på din inriktning, samt en metodkurs som är gemensam för inriktningarna. Andra terminen läser du valbara kurser inom ditt område. Du kan välja bland kurser både inom statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet samt krigsvetenskap, vilket gör det möjligt att få kompetens som är unik på arbetsmarknaden.

Exempel på kurser du kan välja är:

 • From diplomacy to deception: influence through strategic narratives
 • Political psychology and crisis management
 • Civil-military relations
 • The study of war: ontology, epistemology, critique
 • Gender and war
 • Special forces: theory and practice
 • Modern peace-support operations
 • Ethics in politics and war
 • European security and crisis management
 • Reading course in Terrorism studies
 • Reading course in The security and defence policy of the Nordic countries
 • Reading course in Strategic intelligence
 • Reading course in Disaster resilience
 • Reading course in Leadership in crisis and war

Läskurs innebär att du läser kursen med begränsad lärarledd undervisning.

Varva teori och praktik

Dina lärare är experter inom respektive område och du kan vara säker på att du får ta del av den senaste forskningen, samtidigt som de kan berätta om verkliga fall. Men utbildningen är mer än bara teori och böcker. Flera kurser innehåller rollspel då du under tidspress ska prestera tillsammans med dina kurskamrater. Du kan också få chans att delta i gemensamma civil-militära övningar som utförs av Försvarsmakten.

Lär dig se sanningen bakom påståendet

Under den tredje eller fjärde terminen skriver du din masteruppsats. Studenter som läser statsvetenskap skriver uppsats termin tre, studenter som läser krigsvetenskap skriver termin 4. Genom att lära dig hur vetenskaplig kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen. Du får en bättre förståelse för samhällsdebatten inom området, och blir bättre på att ifrågasätta det som utges för att vara sanning.

Få arbetslivsförankring med praktik

Under den tredje eller fjärde terminen kan du praktisera på en arbetsplats i Sverige eller utomlands. Läser du krigsvetenskap har du möjlighet till praktik under termin 3, läser du statsvetenskap blir det under termin 4. Under praktiken får du delta i det dagliga arbetet vid praktikplatsen och får erfarenhet av arbetsuppgifter som anknyter till säkerhet och krishantering. Samtidigt får du en koppling mellan teori och verklighet och en fördjupad förståelse för det du lärt dig. Om du inte gör praktik kan du läsa fler valbara kurser.

För studenter från tredje land

Programmet är en så kallad global master vilket innebär att den ges på engelska och är öppen för studenter från hela världen. De som kommer från ett land utanför EU betalar ansökningsavgift på 900 kronor och en studieavgift på 65 000 kronor per år.

Stipendier

För studenter som ska betala avgift, finns möjlighet att söka stipendier. Försvarshögskolans stipendier (in English)

Studenter berättar

Puff bild
Aria Nak
Han har studerat statsvetenskap och internationella relationer, gjort utlandspraktik och är aktiv i flera föreningar. Det går inte att ta miste på Ari...
Puff bild
Iuliia Prudnyk
Iuliia Prudnyk från Ukraina studerar krigsvetenskap på Försvarshögskolan. Här analyserar hon krig och konflikter från en mängd olika perspektiv. Drömm...
Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

120

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 23

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i statsvetenskap eller motsvarande, alternativt officersexamen eller kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap eller motsvarande. Ett dokumenterat, skriftligt självständigt arbete ska utgöra en del av fördjupningen inom huvudområdet. Med självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk. Engelska B/engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). Särskilda behörighetskrav gäller för vissa valbara kurser.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Alternativt urval. Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare studier och relevans av tidigare studier. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på det självständiga arbetet på kandidatnivå.

Övrigt

Vid ansökan via www.antagning.se bör du ladda upp ett dokumenterat, skriftligt självständigt arbete (kandidatuppsats). Med självständigt arbete avses en eller flera självständigt författade uppsatser. Om din examen inte omfattar en kandidatuppsats kan du istället bifoga ett annat relevant självständigt arbete. Bifogad uppsats/självständigt arbete ska vara skriven på svenska, engelska, danska eller norska, eller översatt till något av dessa språk. Notera att uppsatsen behöver vara inkommen senast 18 april 2018. Om du tar examen juni 2018 kan du komplettera din ansökan med din uppsats senast 15 juni 2018. Denna förlängda deadline gäller endast studenter som skriver sin kandidatuppsats under vårterminen 2018. Uppsatser som inte har betygsatts kommer inte att bedömas. Det finns möjlighet att ta ut en magisterexamen (60 hp) efter ett år om du inte vill slutföra hela det tvååriga programmet.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Program

Dela:
Publicerad 2018-02-01 Uppdaterad 2018-10-30