Sök
  • Start
  • Politik och krig – masterprogram

Politik och krig – masterprogram

Masterprogrammet i politik och krig är en tvåårig traditionell akademisk utbildning som ger dig en avancerad förståelse för politik, säkerhet och krig. Programmet ger dig unika verktyg att självständigt och kritiskt analysera komplexa processer och beslutsfattande inom krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet.

Programmet leder till en mastersexamen i antingen statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på vilken inriktning du söker in till. Du som önskar kan avsluta programmet efter ett år och får då en magisterexamen. Utbildningen ges på engelska.

Framtida karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger dig en unik kunskapsprofil som kan leda till en karriär som till exempel utredare eller analytiker inom myndigheter och departement, företag eller organisationer, både nationellt och internationellt. Du kan exempelvis arbeta med samhällsskydds- och beredskapsfrågor i kommuner och länsstyrelser. Du kan också söka dig till nationella och internationella aktörer som arbetar med säkerhetsfrågor såsom frivilligorganisationer inom bistånd, EU- eller FN-organ. För den som är svensk medborgare finns också möjlighet att arbeta i olika civila roller inom Försvarsmakten.

Utbildningen ger behörighet till att söka doktorandtjänster i krigsvetenskap eller i statsvetenskap med liknande inriktningar, i Sverige och utomlands.

Om utbildningen

På den statsvetenskapliga inriktningen fördjupar du dig i frågor som rör skapandet av säkerhet och osäkerhet. Tyngdpunkten ligger på internationella säkerhetsfrågor, men även kriser ur ett samhällsperspektiv studeras, liksom den alltmer transnationella karaktären av samtida säkerhetsutmaningar.

Inom den krigsvetenskapliga inriktningen ligger fokus på centrala frågor som rör militär strategi och organisation av ett lands försvar. Militär maktutövning och militära organisationer spelar ofta en viktig roll i säkerhets-, freds- och utvecklingsarbete och studier i krigsvetenskap ger en djupare förståelse för många internationella frågor.

På båda inriktningarna får du analysera och diskutera etiska frågeställningar, till exempel vilka normer som styr humanitära interventioner, olika perspektiv på militärt våld samt relationen mellan militära och humanitära organisationer och de samhällen de verkar i.

Dina lärare är experter inom respektive område och är uppdaterade både när det gäller den senaste forskningen och aktuella fallstudier.

Utbildningens upplägg

Den första terminen läser du en introduktionskurs inom antingen statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap samt en metodkurs som är gemensam för inriktningarna. Andra terminen läser du valbara kurser. Du kan välja bland kurser både inom såväl statsvetenskap som krigsvetenskap, oavsett vilken inriktning på programmet som du går. Som alternativ till att läsa valbara kurser inom programmet kan du välja att åka utomlands och studera genom något av våra utbytesavtal.

Exempel på kurser du kan välja är:

En läskurs (self-study course) innebär att du läser kursen med begränsad lärarledd undervisning.

Teorier, fallstudier och spel

Några av de valbara kurserna ger möjlighet att prova rollspel då du under tidspress ska prestera tillsammans med dina kurskamrater. Du kan också få chans att delta i gemensamma civil-militära övningar som utförs av Försvarsmakten.

Masteruppsatsen

Under det andra året skriver du din masteruppsats. Studenter som läser statsvetenskap skriver uppsats termin tre, studenter som läser krigsvetenskap skriver termin fyra.

Få arbetslivserfarenhet med praktik

Under den tredje eller fjärde terminen kan du praktisera på en arbetsplats i Sverige eller utomlands. Läser du krigsvetenskap har du möjlighet till praktik under termin tre, läser du statsvetenskap blir det under termin fyra. Under praktiken får du arbetslivserfarenhet som anknyter till det du har studerat. Praktiken ger en möjlighet att förankra dina teoretiska kunskaper i verkligheten och få en fördjupad förståelse för det du lärt dig. De studenter som inte väljer att göra praktik kan istället läsa fler valbara kurser.

För internationella studenter

De som kommer från ett land utanför EU betalar ansökningsavgift på 900 kronor och en studieavgift på 105 000 kronor per år.

Stipendier

För studenter som ska betala avgift, finns möjlighet att söka stipendier. Försvarshögskolans stipendier (in English)

"Vem vill inte bli underrättelseanalytiker?"

Så säger Jenny Andersson, som om det vore alla människors drömyrke. Hon har läst militärhistoria och går nu första terminen på masterprogrammet Politik och krig med inriktning krigsvetenskap...

"Enormt berikande att få det bästa av två världar"

Under sin praktik som forskningsassistent vid Försvarshögskolan fick Magnus Lundström upp ögonen för högskolans unika akademiska miljö. Nu läser han masterprogrammet i politik och krig med s...

Masters of all

When Emma Henriksson began her search for an academic programme in peace and security, little did she think she would end up studying at a defence university. But the two-year Master’s progr...

Utbildning på Försvarshögskolan

Plugga för en säker framtid

Anmälningskod

FHS-P2001, FHS-P2002

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

120

Startperiod

HT-20

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 23

Behörighet

Statsvetenskaplig inriktning: Kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp inom statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik eller statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan eller motsvarande. Ett dokumenterat, betygsatt skriftligt självständigt arbete (examensarbete) eller motsvarande (för sökande med utländska meriter) ska vara en del av fördjupningen inom huvudområdet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Eng B (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). Krigsvetenskaplig inriktning: Officersexamen eller kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap, alternativt 90 hp i närliggande relevant ämne samt dokumenterat skriftligt självständigt arbete (examensarbete) eller motsvarande (för sökande med utländska meriter). Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Eng B (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Alternativt urval. Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare studier och relevans av tidigare studier. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på det självständiga arbetet på kandidatnivå.

Övrigt

Vid ansökan via www.antagning.se ska du ladda upp ett dokumenterat, skriftligt självständigt arbete (kandidatuppsats). Om din examen inte omfattar en kandidatuppsats kan du istället bifoga ett eller flera andra relevanta självständiga arbeten som exempelvis kursessäer. Endast den som inte skickar in en kandidatuppsats kan åberopa andra akademiska verk. Bifogade uppsatser/självständiga arbeten ska vara skrivna på svenska, engelska, danska eller norska, eller översatt till något av dessa språk. Notera att uppsats/självständiga arbeten ska vara inkomna uppladdade på antagning.se senast 15 april 2020 Om du tar examen juni 2020 kan du komplettera din ansökan med din uppsats senast 14 juni 2020. Denna förlängda deadline gäller endast studenter som skriver sin kandidatuppsats under vårterminen 2020. Uppsatser och självständiga arbeten som inte har betygsatts kommer inte att bedömas. Ansvarig institution Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Program

Studenter från land utanför EU betalar 900 kronor i ansökningsavgift och studieavgiften är 105 000 kronor per år.

Dela:
Publicerad 2018-02-08 Uppdaterad 2020-08-04