• Start
 • Politik och krig – masterprogram

Politik och krig – masterprogram

Det här är programmet för dig som vill ha en unik kombination mellan krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet. Du får en djupare förståelse som ger dig förmåga att självständigt och kritiskt granska, utvärdera och analysera komplexa processer och beslutsfattande inom krigsvetenskap eller statsvetenskap med inriktning säkerhet och krishantering.

Programmet är en tvåårig utbildning som leder till en mastersexamen i antingen statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på vilken inriktning du söker in till. Utbildningen hålls på engelska.

Framtida karriärmöjligheter

Masterprogrammet i politik och krig ger dig en unik kunskapsprofil och kan leda till en civil karriär inom Försvarsmakten, eller inom organisationer som samarbetar med Försvarsmakten, både nationellt och internationellt. Du kan även arbeta som utredare eller analytiker inom myndigheter och departement, i privata företag, eller med samhällsskydds- och beredskapsfrågor i kommuner och länsstyrelser samt internationellt, exempelvis i olika EU-organ.

Utbildningen ger också behörighet till att söka doktorandtjänster i krigsvetenskap eller i statsvetenskap med närliggande ämnen, i Sverige och utomlands.

Om utbildningen

På den statsvetenskapliga inriktningen går du igenom olika perspektiv på säkerhet, försvar och krishantering. Du fördjupar dig exempelvis i vad som påverkar möjligheten att förebygga och hantera kriser, konflikter och krig, samt att skapa ett säkert samhälle. Inom den krigsvetenskapliga inriktningen ligger fokus på centrala frågor och olika perspektiv på exempelvis strategi och organisation av ett lands försvar. På båda inriktningarna får du diskutera flera viktiga etiska frågeställningar och perspektiv, till exempel normer som styr humanitära interventioner, perspektiv på militärt våld, eller relationen mellan biståndsarbetare och de samhällen de verkar i utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Utbildningens upplägg

Den första terminen läser du en introduktionskurs inom antingen statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på din inriktning, samt en metodkurs som är gemensam för inriktningarna. Andra terminen läser du två valbara kurser inom ditt område. Du kan välja bland kurser både inom statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet samt krigsvetenskap, vilket gör det möjligt att få kompetens som är unik på arbetsmarknaden.

Exempel på kurser du kan välja är:

 • Etik i politik och krig
 • Europeisk säkerhet och krishantering
 • Krig, kritiska studier och genus
 • Politik och psykologi i krisskeenden
 • Skapa och organisera militär makt
 • Specialförband i teori och praktik.

Varva teori och praktik

Dina lärare är experter inom respektive område och du kan vara säker på att du får ta del av den senaste forskningen, samtidigt som de kan berätta om verkliga fall. Men utbildningen är mer än bara teori och böcker. Flera kurser innehåller rollspel då du under tidspress ska prestera tillsammans med dina kurskamrater. Du kan också få chans att delta i gemensamma civil-militära övningar som utförs av Försvarsmakten.

Lär dig se sanningen bakom påståendet

Under den tredje terminen skriver du din masteruppsats. Genom att lära dig hur vetenskaplig kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen. Du får en bättre förståelse för samhällsdebatten inom området, och blir bättre på att ifrågasätta det som utges för att vara sanning.

Få arbetslivsförankring med praktik

Under den fjärde terminen kan du praktisera på en arbetsplats i Sverige eller utomlands. Under praktiken får du delta i det dagliga arbetet vid praktikplatsen och får erfarenhet av arbetsuppgifter som anknyter till säkerhet och krishantering. Samtidigt får du en koppling mellan teori och verklighet och en fördjupad förståelse för det du lärt dig.

Om du inte gör praktik kan du läsa fler valbara kurser. Exempel på kurser du kan välja är:

 • Framställa en forskningsöversikt
 • Fältstudiemetodik
 • Terrorismstudier och strategisk underrättelsetjänst
 • Militär maktutövning
 • Läskurs i etik i politik och krig
 • Läskurs i europeisk säkerhet och krishantering
 • Läskurs i medier och krig
 • Läskurs i politik och psykologi i krisskeenden
 • Läskurs i Ledarskap i kris och krig
 • Läskurs i försvarsplanering
 • Läskurs i militär maktutövning etik och modernitet
 • Läskurs i militära doktriner: ledning, utbildning och transformation.

Läskurs innebär att du läser kursen med begränsad lärarledd undervisning.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

120

Startperiod

HT-18

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 23

Behörighet

Inriktning statsvetenskap: Kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp inom statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik eller statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan eller motsvarande. Ett dokumenterat, betygsatt skriftligt självständigt arbete (examensarbete) eller motsvarande (för sökande med utländska meriter) ska vara en del av fördjupningen inom huvudområdet. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). Inriktning krigsvetenskap: Officersexamen eller Kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap, alternativt 90 hp i närliggande relevant ämne samt dokumenterat skriftligt självständigt arbete (examensarbete) eller motsvarande (för sökande med utländska meriter). Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). Särskilda behörighetskrav krävs för vissa valbara kurser.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Alternativt urval

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Program

Publicerad 2018-02-08 Uppdaterad 2018-02-15