Sök

Sök
  • Start
  • Politik, säkerhet och krig – masterprogram

Politik, säkerhet och krig – masterprogram

Masterprogrammet i politik, säkerhet och krig är en tvåårig utbildning som ger dig en avancerad förståelse för frågor som rör säkerhetspolitik, krishantering, krig och krigföring. Programmet ger dig unika verktyg att självständigt och kritiskt analysera komplexa processer och beslutsfattande inom krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet.

Programmet leder till en mastersexamen i antingen statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på vilken inriktning du söker in till. Du som önskar kan avsluta programmet efter ett år och får då en magisterexamen. Utbildningen ges på engelska.

Framtida karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger dig en unik kunskapsprofil som kan leda till en karriär som till exempel utredare eller analytiker inom myndigheter och departement, företag eller organisationer, både nationellt och internationellt. Du kan exempelvis arbeta med samhällsskydds- och beredskapsfrågor i kommuner och länsstyrelser. Du kan också söka dig till nationella och internationella aktörer som arbetar med säkerhetsfrågor såsom frivilligorganisationer inom bistånd, EU- eller FN-organ. För den som är svensk medborgare finns också möjlighet att arbeta i olika civila roller inom Försvarsmakten.

Utbildningen ger behörighet till att söka doktorandtjänster i krigsvetenskap eller i statsvetenskap med liknande inriktningar, i Sverige och utomlands.

Om utbildningen

På den statsvetenskapliga inriktningen fördjupar du dig i frågor som rör skapandet av säkerhet och osäkerhet. Tyngdpunkten ligger på internationella säkerhetsfrågor, men även kriser ur ett samhällsperspektiv studeras, liksom den alltmer transnationella karaktären av samtida säkerhetsutmaningar.

Inom den krigsvetenskapliga inriktningen ligger fokus på centrala frågor som rör militär strategi och organisation av ett lands försvar. Militär maktutövning och militära organisationer spelar ofta en viktig roll i säkerhets-, freds- och utvecklingsarbete och studier i krigsvetenskap ger en djupare förståelse för många internationella frågor.

På båda inriktningarna får du analysera och diskutera etiska frågeställningar, till exempel vilka normer som styr humanitära interventioner, olika perspektiv på militärt våld samt relationen mellan militära och humanitära organisationer och de samhällen de verkar i.

Dina lärare är experter inom respektive område och är uppdaterade både när det gäller den senaste forskningen och aktuella fallstudier.

Utbildningens upplägg

Den första terminen läser du en introduktionskurs inom antingen statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap samt en metodkurs som är gemensam för inriktningarna. Andra terminen läser du valbara kurser (se lista nedan). Du kan välja bland kurser både inom såväl statsvetenskap som krigsvetenskap, oavsett vilken inriktning på programmet som du går. Tredje terminen är helt och hållet avsatt för examensarbetet på programmet. Du väljer själv om du söker praktik för fjärde terminen eller om du hellre vill läsa ytterligare valbara kurser från listan. Andra och fjärde terminen öppnar även upp möjligheten för utlandsstudier via våra utbytesavtal med utländska partneruniversitet.

Statsvetenskaplig inriktning:

Politics, Security and Crisis, 15 hp
Methods, 15 hp

Krigsvetenskaplig inriktning:

The Study of War and Conflict, 15 hp
Methods, 15 hp

Master's Thesis (Political Science), 30 hp
Master's Thesis (War Studies), 30 hp 

Praktikkurs eller valbara kurser från listan under termin 2, 30 hp 

Scenarion och rollspel

Den första terminen innehåller ett veckolångt rollspel (war gaming) då du under tidspress ska ta dig an ett antal säkerhetspolitiska scenarion tillsammans med dina kurskamrater. Liknande rollspel återkommer på vissa av de valbara kurserna termin två. Du kan även få möjlighet att delta i civil-militära övningar som utförs av Försvarsmakten.

Masteruppsatsen

Under det andra året skriver du din masteruppsats. Uppsatsen skrivs på hösten, under termin tre på programmet.

Få arbetslivserfarenhet med praktik

Under den fjärde terminen har du möjlighet att praktisera på en arbetsplats i Sverige eller utomlands. Under praktiken får du arbetslivserfarenhet som anknyter till det du har studerat. Praktiken ger en möjlighet att förankra dina teoretiska kunskaper i verkligheten och få en fördjupad förståelse för det du lärt dig. De studenter som inte väljer att göra praktik kan istället läsa fler valbara kurser.

För internationella studenter

De som kommer från ett land utanför EU betalar ansökningsavgift på 900 kronor och en studieavgift på 105 000 kronor per år.

Stipendier

För studenter som ska betala avgift, finns möjlighet att söka stipendier. Försvarshögskolans stipendier (in English)

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

120

Startperiod

HT-22

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Statsvetenskaplig inriktning: Kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp inom statsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex. public administration, internationella relationer, freds- och konfliktstudier, mm. Ett dokumenterat, betygsatt skriftligt självständigt arbete (examensarbete) eller motsvarande (för sökande med utländska meriter). Inriktning krigsvetenskap: Officersexamen eller Kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap eller annat närliggande relevant ämne, t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktstudier, säkerhetsstudier, statsvetenskap mm. Ett dokumenterat, betygsatt skriftligt självständigt arbete (examensarbete) eller motsvarande (för sökande med utländska meriter). För båda inriktningarna krävs dessutom kunskaper i engelska motsvarande Engelska B alternativt Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Kostnad

Studenter från land utanför EU betalar 900 kronor i ansökningsavgift och studieavgiften är 105 000 kronor per år.

Studietakt

100%

Urval

Alternativt urval. Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare studier och relevans av tidigare studier. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på det självständiga arbetet på kandidatnivå. För kandidatstudenter på sitt sista studieår som inte hinner få betyg på sitt självständiga arbete/uppsats i tid, kan istället två andra betygsatta akademiska arbeten laddas upp. Dessa arbeten ska ha koppling till politik, säkerhet och krig och betyget på arbetena måste framgå.

Övrigt

Vid ansökan via www.antagning.se ska du ladda upp ett dokumenterat, skriftligt självständigt arbete (kandidatuppsats). Om din examen inte omfattar en kandidatuppsats kan du istället bifoga ett eller flera andra relevanta självständiga arbeten som exempelvis kursessäer. Endast den som inte skickar in en kandidatuppsats kan åberopa andra akademiska verk. Bifogade uppsatser/självständiga arbeten ska vara skrivna på svenska, engelska, danska eller norska, eller översatt till något av dessa språk. Notera att alla redan utfärdade eller betygsatta handlingar ska bifogas till ansökan senast 1 februari 2022. För de som läser sista terminen är sista kompletteringsdag för uppsatsen 10 februari 2022 om man vill ha uppsatsen medräknad. Uppsatser måste laddas upp i sin helhet på antagning.se för urval. Uppsatser och självständiga arbeten som inte har betygsatts kommer inte att bedömas. Perioden för ansökan till programmet är öppen mellan 18 oktober 2021 och 17 januari 2022.

Typ

Program

En holländare i Stockholm

Genom hela sin studietid har Annemarijn Kamp gått på magkänslan. Den har tagit henne hela vägen från psykologistudier i Nederländerna till ett jobb som rådgivare inom cybersäkerhet på KPMG.

Praktik på svenska ambassaden i Rwanda

Ellinore Eriksson valde masterprogrammet Politik, säkerhet och krig med en dröm om att arbeta internationellt, helst i Afrika. Nu gör hon praktik på Sveriges ambassad i Kigali i Rwanda.

Praktik på FN i New York

Från Uppsala till New York och en praktikplats i FN-skrapan. Masterprogrammet Politik, säkerhet och krig har fungerat som en hiss upp till händelsernas mittpunkt för Ulla Lovcalic.

Krigsvetaren som blev cyberanalytiker

Redan som tonåring visste Margarita Sallinen att hon ville arbeta med rikets säkerhet. I dag arbetar hon som cyberanalytiker på det växande svenska företaget Paliscope.

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser o...

Akademi möter verklighet på masterprogrammet

Hur reagerar EU, Nato och världens länder på en säkerhetspolitisk kris? Under en intensiv vecka får studenterna på masterprogrammet i politik, säkerhet och krig agera utifrån olika aktörers...

Dela:
Publicerad 2018-02-08 Uppdaterad 2022-06-07