• Start
  • Rekrytering och urval av personal

Rekrytering och urval av personal - RUP

Vid de flesta rekryteringar sker intervjuer. Men vet du vilka frågor du ska ställa för att faktiskt få reda på om personen passar för tjänsten? Vet du vilka faktorer som kommer påverka ifall den kommer göra bra ifrån sig eller inte? Det här är kursen för alla som någon gång rekryterar personal.

Bättre intervjuer ger bättre urval

De flesta av oss har egentligen aldrig funderat över vilka frågor vi ställer vid en intervjusituation eller hur dessa egentligen är kopplade till den tjänst som är utlyst. Men idag vet vi vilka frågor som bör ställas för att få fram ett lyckat urval.

Utbildningen lär dig att kunna göra personbedömningar med hjälp av intervjuer. Vi fokuserar på själva intervjusituationen där vi arbetar med intervjumetodik. Du får lära dig vad personlighet är och på vilket sätt det har samband med arbetsprestation.

Under kursen varvas teoretiska inslag med praktiska övningar kring:

  • Personlighetsteorin Ocean
  • Hur du kan bedöma personer med hjälp av personlighetsteorin Ocean (Big five).
  • Din egna personlighetsprofil
  • Hur beteendefrågor hjälper till vid urvalsintervjuer.
  • Hur du genomför urvalsintervjuer med hjälp av beteendefrågor.

Kursen riktar sig till alla som någon gång rekryterar personal, till exempel chefer, ledare, konsulter, personaltjänstemän eller andra som arbetar med rekrytering av personal.

Lägg till metadata, beställningsformulering och reservanmälan

 

Dela:
Publicerad 2018-02-07 Uppdaterad 2018-02-13