Sök
  • Start
  • Säkerhetspolitik i Europa - SPIE

Säkerhetspolitik i Europa (SPIE)

Kursen ger dig en djupare förståelse för hur den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa påverkas av den globala hotmiljön. Kursen fokuserar på aktivt lärande där du själv bidrar till din egen kunskapsutveckling genom bland annat diskussioner och rollspel.

Under kursen går du igenom säkerhetsaspekter som påverkar aktörerna i den europeiska regionen och dess grannskap. Du får också en förståelse för politik, strategier och prioriteringar i Europa genom att undersöka trendanalys, policyhandlingar och olika strategier.

Kursen ger dig också en möjlighet att knyta internationella kontakter inom området.

Kursinnehåll

I kursen läser du följande områden:

  • EU, NATO/PfP och FN
  • Regionala perspektiv inom OSSE, maritim säkerhet och Arktisregionen
  • Nya säkerhetsutmaningar som påverkanskampanjer, cybersäkerhet, terrorism, klimatförändring, internationellt organiserad brottslighet och migration
  • Internationell säkerhet i teori och praktik

Målgrupp

Inbjudna deltagare är personer som hanterar säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällsrelaterade frågor på högre nivå. Det kan till exempel vara parlamentariker, diplomater, akademiker, tjänstemän, icke-statliga organisationer och militär personal.

Kursen ingår i det svenska bidraget till Partnerskap för fred och är främst öppet för PfP- och Nato-länder. Om antalet deltagare från PfP- och Nato-länder inte är fyllt kan deltagare från andra länder övervägas.

Försvarshögskolan har arrangerat den här kursen i två decennier. 

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 48

Slutvecka

Vecka 49

Omfattning

25 november– 5 december.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

Enstaka dagar

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2019-07-10