Sök
  • Start
  • Säkerhetspolitik i Europa - SPIE

Säkerhetspolitik i Europa (SPIE)

Kursen ger dig en bredare och djupare förståelse för hur den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa påverkas av den globala hotmiljön. Kursen fokuserar på aktivt lärande där du själv bidrar till din egen kunskapsutveckling genom bland annat diskussioner och rollspel.

Under kursen går vi igenom säkerhetsaspekter som påverkar aktörerna i Europa och dess grannskap så du får en bättre förståelse för politik, strategier och prioriteringar i Europa.

Kursen ger dig också en möjlighet att knyta internationella kontakter inom området.

Kursinnehåll

I kursen belyses följande områden:

  • Internationell säkerhet i teori och praktik
  • Regionala perspektiv på Medelhavet, Östersjön, Svarta havet, Sydkinesiska havet och Arktisregionen.
  • De aktuella säkerhetsutmaningarna, bland annat globalrisker, maktspel, migration, polarisering och extremism, cyberhot och hybridkrigföring, korruption, internationellt organiserad brottslighet, avskräckningsstrategier och prolifering av massförstörelsevapen, energisäkerhet, europeisk sammanhållning, och klimatförändring.

Målgrupp

Inbjudna deltagare är personer som arbetar med säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällsrelaterade frågor på strategisk nivå. Det kan till exempel vara parlamentariker, diplomater, akademiker, tjänstemän, icke-statliga organisationer och militär personal.

Kursen ingår i det svenska bidraget till Partnerskap för fred och är främst öppet för PfP- och Nato-länder. Om antalet deltagare från PfP- och Nato-länder inte är fyllt kan deltagare från andra länder övervägas.

Försvarshögskolan har arrangerat den här kursen sedan 1999. 

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-20

Startvecka

Vecka 49

Slutvecka

Vecka 50

Omfattning

30 november– 10 december 2020

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

Enstaka dagar

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2020-06-01