Sök
 • Start
 • Säkerhetsskyddschefer

Säkerhetsskyddschefer

Den här kursen ger dig förutsättningar till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete i egen säkerhetsskyddsorganisation.

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Under kursen får du också möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra säkerhetsskyddschefer.

Innehåll

Under kursen behandlas bland annat följande:

 • Den förändrade säkerhets- och försvarspolitiska kontexten
 • Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet
 • Legala grunder, bland annat:
  • Säkerhetsskyddslagen
  • Offentlighets- och sekretesslagen
  • NIS-direktivet
 • Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret
 • Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet
 • Begreppet Sveriges säkerhet
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Säkerhetsskyddsåtgärder
 • Incidentrapportering
 • Säkerhetsskyddsplan
 • Vardaglig tillämpning av säkerhetsskydd

Efter kursen kommer du kunna:

 • genomföra en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och med stöd av Säkerhetspolisens gällande vägledningar
 • analysera hur säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av den förändrade hotbilden och den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten
 • planera säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter
 • organisera det praktiska arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet
 • planera för utbildning och kontroll utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som innehar, eller kommer att inneha, en befattning som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller. Du ska innan kursstart vara placerad i lägst säkerhetsklass 3, din myndighet/organisation ansvarar för att kravet är uppfyllt.

Urval

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att i samverkan med Säkerhetspolisen göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt ska du innan kursstart ha genomfört den webbaserade Grundutbildning i säkerhetsskydd som du får tillgång till via Försvarshögskolans lärplattform.

Upplägg och omfattning

Kursen består av obligatoriska träffar på 3 + 3 dagar och därtill tillkommer interaktiva studier.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat interaktiva studier på Försvarshögskolans lärplattform, föreläsningar och mini-briefings varvat med erfarenhetsåterföring, gruppuppgifter och redovisningar. Dessutom ingår, mellan de två obligatoriska träffarna, en hemuppgift som du genomför i grupp.

Kursen genomförs av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan i samverkan med Säkerhetspolisen (SÄPO).

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-22

Startvecka

Vecka 10

Slutvecka

Vecka 20

Omfattning

Kursens två tillfällen genomförs 8-10 mars och 17-19 maj 2022.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

18 000

Studietakt

100%

Övrigt

Sista anmälningsdag 17 december 2021.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-08-31 Uppdaterad 2021-11-03