Sök
 • Start
 • Säkerhetsskyddsutbildning för kommuner

Säkerhetsskyddsutbildning för kommuner

Det här är en utbildning för dig som arbetar i en kommuns säkerhetsskyddsorganisation med säkerhetsskydd inom prioriterade och skyddsvärda verksamheter.

Målet med utbildningen är att utveckla och förbättra förutsättningarna för kommunens arbete med säkerhetsskydd och civilt försvar genom att bland annat behandla områden som säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsplan och skyddsåtgärder. Under utbildningen finns också möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande inom och mellan kommuner.

Innehåll

Under utbildningen behandlas bland annat följande:

 • Den förändrade säkerhets- och försvarspolitiska kontexten
 • Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota säkerhetskänslig verksamhet hos kommunen
 • Legala grunder, bland annat:
  • Säkerhetsskyddslagen
  • Offentlighets- och sekretesslagen
  • Skyddslagen
  • NIS-direktivet
  • Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret
 • Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i kommuner, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till kommunens förvaltningar, bolag och kommunalförbund
 • Begreppet Sveriges säkerhet ur kommunens perspektiv, samt i relation till begreppet samhällsviktig verksamhet
 • Säkerhetskyddsanalys, med utgångspunkt i kommunens verksamhet
 • Säkerhetsskyddsåtgärder
 • Incidentrapportering till centrala myndigheter
 • Säkerhetsskyddsplan
 • Vardaglig tillämpning av säkerhetsskydd

Efter utbildningen kommer du kunna:

 • beskriva hur arbetet med säkerhetsskydd i kommunen påverkas av den förändrade hotbilden och den säkerhets- och försvarspolitiska kontexten, samt
 • förklara sammanhanget mellan lagar, förordningar och föreskrifter inom säkerhetsskydd, samt närliggande lagstiftning, och deras innebörd för en kommun, samt
 • sammanfatta processen för framtagande av en säkerhetsskyddsanalys inom kommunal verksamhet, samt
 • förklara det praktiska arbetet med att planera, genomföra och utvärdera egen organisations säkerhetsskydd, samt rapportering av incidenter.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som innehar, eller kommer att inneha, befattning inom kommunens säkerhetsskyddsorganisation med uppgifter avseende säkerhetsskydd inom prioriterade och skyddsvärda verksamheter. Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt ska du innan kursstart

 • Genomfört den webbaserade Grundutbildning i säkerhetsskydd som du får tillgång till via Försvarshögskolans lärplattform.
 • Genomfört interaktiva förstudier och uppgifter, som du får via Försvarshögskolans digitala lärplattform.
 • Läst, om möjlighet finns, din egen organisations säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan.

Upplägg och omfattning

Utbildningen genomförs i två omgångar (3+1 dag) med obligatoriska träffar på plats, tre dagar vid första tillfället och en dag vid uppföljande tillfälle, med en tids mellanrum. Mellan träffarna genomför du en hemuppgift.

Kursen genomförs av Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan i samverkan med Säkerhetspolisen (SÄPO).

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-21

Startvecka

Vecka 10

Slutvecka

Vecka 17

Omfattning

Kursen genomförs 9-11 mars och 27 april (redovisningsdag) 2021

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockkholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

10 000

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Sista anmälningsdag 30 november 2020.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2020-09-28 Uppdaterad 2021-02-16