Sök
  • Start
  • Scenarier och teknisk prognos

Scenarier och teknisk prognos

Kursen ger dig grunden för att leda arbete med utveckling och användning av effektiva försvarssystem. Du får en introduktion till hur försvarssektorn använder scenarier och tekniska prognosmetoder. Du lär dig också syftet med perspektivplanering och den roll operationsanalys fyller i försvarsindustrin.

Kursen fokuserar på två delar, operationsanalys och prognosmetoder. Du går igenom hur operationsanalys kan användas för att värdera tekniska system och hur man kan använda olika prognosmetoder för att förutsäga militärstrategiska trender, framtida konflikters karaktär och insatsmiljöer.

Planera, leda och utvärdera utveckling av nya system

Operationsanalys, matematiska analysmetoder såsom optimeringslära, används för att värdera tekniska system. Genom att lära dig om operationsanalys får du en bättre förståelse för hur man bör dimensionera tekniska system för att lösa komplexa militära uppgifter. Du kommer också kunna värdera hur användbara nya tekniker är i ett militärt sammanhang. Efter kursen kommer du kunna planera och genomföra en systemvärdering med hjälp av en militärteknisk analysmetod och därefter utvärdera processen.

För att förstå vilka tekniska system som behöver utvecklas behöver man förstå och i viss mån kunna förutsäga framtiden. Till det används teknisk prognos och scenarier, som tillsammans bidrar till en perspektivplanering. Perspektivplanering är en prognos för vilka tekniska, strategiska och politiska utvecklingslinjer som kan anas på lång sikt. I kursen lär du dig hur scenarier och teknisk prognos används för att stödja processen med perspektivplanering. Du lär dig också syftet med perspektivplanering.

Kursen introducerar även begreppet "system concept of operation" och dess användning. Genom att beskriva ett system ur den framtida användarens perspektiv blir det lättare att beskriva hur systemets funktioner kan användas för att uppnå önskade mål eller sluttillstånd.

Målgrupp

Kursen riktar sig till aktörer i både kund- och leverantörsledet, exempelvis Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och försvarsindustrin. För att få ett bra utbyte av erfarenheter eftersträvas en blandning av kursdeltagare från så många organisationer som möjligt.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

1,5

Startvecka

Vecka 10

Slutvecka

Vecka 10

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande. 3-5 års relevant erfarenhet av arbete med förmågeutveckling eller anskaffning av försvarsmaterielsystem, "Systems Engineering", operationsanalys eller närliggande områden.

Omfattning

3, 4 och 5 mars

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

20 000 kr, deltagare från Försvarsmakten erlägger ingen avgift.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Kursen genomförs under tre heldagar med två kvällspass. Efter avslutad kurs har deltagarna tre veckor på sig att slutföra sin individuella projektrapport.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2020-10-12