• Start
  • Strategisk försvarslogistik

Strategisk försvarslogistik

En viktig grund för att kunna genomföra en militärstrategisk planering är logistik och ”supply chain management”. Denna kurs ger grunderna till att planera och samordna logistiken i ett militärt eller civilt sammanhang, nationellt eller internationellt.

Du får en översiktlig förståelse för hela det militära logistiksystemet, från råvara till användare. Du går igenom skalan från politisk och militärstrategisk nivå med långsiktig planering till lägre militärtaktisk nivå och användande.

Kursens fokus är på politisk och militärstrategisk nivå, där du planerar, utformar och dimensionerar logistiken på lång sikt. Särskild fokus är på långsiktig resursplanering vid insatser, och hur industripolitik, internationell samverkan, inklusive värdlandstöd, och civil-militär samverkan påverkar leverantörsstödet.

Efter avslutad kurs kommer du ha förbättrat din förmåga att planera och utforma logistiken där du är verksam.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startperiod

Ej beslutad

Startvecka

Vecka 01

Slutvecka

Vecka 52

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Ja, för deltagare utanför Försvarsmakten.

Studietakt

100%

Övrigt

Kursen omfattar tre veckor campusförlagd utbildning och två veckor hemstudier. Kursen riktar sig primärt till personal i Försvarsmakten och myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2018-02-12