Sök
  • Start
  • Strategisk och operativ underrättelsetjänst

Strategisk och operativ underrättelsetjänst

Vår säkerhetspolitiska miljö är komplex med både nya aktörer, metoder och målsättningar. Vad innebär det för underrättelsetjänsten att verka i en miljö präglad av gråzonsproblematik och hybrida hot? Den här kursen ger dig en bättre förståelse för underrättelsetjänst på strategisk och operativ ledningsnivå, såväl nationellt som internationellt samt hur underrättelsetjänsten bör jobba i fred, kris och i krig.

Kursen ger dig en förståelse för det svenska underrättelsesamhället, dess roller, mandat och ansvar samt hur det styrs och inriktas. Kursen ger dig även fördjupad kunskap om underrättelsetjänstens olika delar och hur de stödjer kunskapsuppbyggnad, planering av verksamhet och stöd till chefers beslutsfattning.

Vad leder kursen till?

Efter kursen är du orienterad om hur det svenska underrättelsesystemet styrs och inriktas, hur underrättelsesystemet stödjer kunskapsuppbyggande, besluts- och policyprocesser på operativ och strategisk nivå samt dess möjligheter och begränsningar både vid nationella och internationella operationer. Du får en förståelse för de styrdokument som påverkar den militära underrättelseverksamheten nationellt och internationellt samt hur det påverkar övriga myndigheters samarbete med Försvarsmakten i fred, kris och krig.

Genomförande

Kursen är fem veckor lång och består av föreläsningar, seminarier, självstudier, grupparbeten och ett wargame eller kris-spel där all den kunskap som berörts under kursen kommer att belysas. Det här är en del av innehållet.

  • Svenska underrättelsesamhället. Representanter från MUST, SÄPO, Polisen och andra myndigheter föreläser om verksamheten vid sina respektive organisationer.
  • Analysmetoder. Vilka analysmetoder finns det, vad de är lämpliga för och vad är deras för- och nackdelar?
  • Svenska Planerings- och Ledningsmetoden. En genomgång av hur underrättelsetjänsten stödjer planeringen, där vi särskilt studerar vilka analysmetoder som är lämpliga vid framtagandet av planerings- eller beslutsunderlag. Här lägger vi ett stort fokus på totalförsvaret.
  • Stöd till beslutsfattare. Vi studerar interaktionen mellan underrättelsetjänsten och beslutsfattare. Den här delen omfattar; en teknikdag där föreläsare från företag berättar om sina erfarenheter av att utveckla teknikstöd, en chefsdag där höga chefer ser på stödet från underrättelsetjänsten och avslutas med ett kris-spel där deltagarna identifierar behovet av beslutsstöd, lämpliga metoder och rekommendationer till strategiska beslutsfattare.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som idag jobbar med underrättelseverksamhet vid en myndighet eller ett militärt förband också till dig som är reservofficer.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startvecka

Vecka 34

Slutvecka

Vecka 38

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

30.000 kr, bekräftelse från ansvarig chef ska bifogas. Deltagare från Försvarsmakten erlägger ingen avgift.

Studietakt

100%

Urval

Antagning sker i en särskild process vid Försvarshögskolan.

Övrigt

Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten och vid myndigheter som har erfarenhet av underrättelsetjänst. Antalet platser är begränsat.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Få mervärde direkt

Försvarshögskolans kurs om strategisk och operativ underrättelsetjänst samlar en stor bredd personer ur civil och militär underrättelsetjänst. Kursen har stort fokus på samverkan inom det vi...

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2020-06-27