Sök
  • Start
  • Strategisk och operativ underrättelsetjänst

Strategisk och operativ underrättelsetjänst

Kursen ger dig en bättre förståelse för underrättelsetjänst på strategisk och operativ ledningsnivå, såväl nationellt som internationellt. Efter kursen ska du vara orienterad om hur det svenska underrättelsesystemet styrs och inriktas, hur underrättelsesystemet stödjer kunskapsuppbyggande, besluts- och policyprocesser på operativ och strategisk nivå samt dess möjligheter och begränsningar både vid nationella och internationella operationer.

Kursen genomförs i fem block och består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och ett wargame där all den kunskap som berörts under kursen kommer att belysas.

I det första blocket, det svenska underrättelsesamhället, får du en förståelse för det svenska underrättelsesystemet. Vilka myndigheter består det av, vilka uppdrag har de, vilka lagar som reglerar verksamheten samt hur de styrs, inriktas och samordnas. Under blocket kommer Du beröra de olika uppdrag, processer och metoder som de använder i sitt utövande samt hur de olika myndigheterna bidrar med underrättelser till stöd för kunskapsuppbyggnad och beslutsfattning.

I det andra blocket får du en förståelse för de styrdokument som påverkar den militära underrättelseverksamheten nationellt och internationellt samt hur det påverkar övriga myndigheters samarbete med Försvarsmakten i fred, kris och krig. Under block två kommer Du att studera den svenska planerings- och ledningsmetoden (SPL), svenska och internationella doktriner, metoder som används för analys och vilka utmaningar det medför på både operativ och strategisk nivå. Du kommer att diskutera hur interoperabiliteten bör öka inom totalförsvaret och med partners.

I det tredje blocket lär du dig hur underrättelsetjänsten bidrar till beslutsfattning på operativ och strategisk nivå vid nationella och internationella operationer i fred, kris och krig. Du går igenom hur underrättelseproducenter och underrättelsekonsumenter förhåller sig till varandra. Du får diskutera både hur det ser ut i Sverige och jämföra likheter och olikheter med internationella underrättelsemiljöer.

I det fjärde blocket genomförs ett wargame, där scenariot belyser en gråzons-situation i vårt närområde som berör fred, kris och krig. Du deltar som en gruppmedlem i en spelad expertgrupp som ska stödja beslutsfattare, på strategisk nivå, med råd i deras beslutsfattning avseende militära och politiska frågor. Syftet är att belysa den kunskap som diskuterats under kursen från olika perspektiv och därmed bidra till att skapa en systemförståelse för det svenska underrättelsesamhället samt bidra med insikter inför den skriftliga examinationen.

Under det femte blocket genomförs den skriftliga examinationen, ett seminarium för att diskutera syntesen av kursen och en kursutvärdering.

Anmälningskod

1MK037

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startperiod

Ej beslutad

Startvecka

Vecka 33

Slutvecka

Vecka 37

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

30.000 kr. Deltagare från Försvarsmakten erlägger ingen avgift.

Studietakt

100%

Övrigt

Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten och vid myndigheter som har erfarenhet av underrättelsetjänst. Antalet platser är begränsat.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Få mervärde direkt

Försvarshögskolans kurs om strategisk och operativ underrättelsetjänst samlar en stor bredd personer ur civil och militär underrättelsetjänst. Kursen har stort fokus på samverkan inom det vi...

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2020-01-24