Sök
  • Start
  • Strategiskt ledarskap och beslutsfattande på den internationella samhällssäkerhetsarenan

Strategiskt ledarskap och beslutsfattande på den internationella samhällssäkerhetsarenan

Modul 3 av 4: Kursen syftar till att förbättra deltagarnas strategiska ledarskap med särskilt fokus på beslutsfattande som främjar förtroende, legitimitet och ansvarstagande. Kursen ingår i programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan.

Den här kursen fokuserar särskilt på strategiskt beslutsfattande på den internationella samhällssäkerhetsarenan. Kunskaper om olika koncept och analytiska verktyg från modul 1 och 2 fördjupas för att stärka deltagarnas beslutsfattarförmåga. Till exempel stärker kursen deltagarnas förmåga att tillämpa en iterativ process för beslutsfattande.

Under kursens gång kommer deltagarna upptäcka och öva sin förmåga att skapa en inkluderande, tillåtande och säker atmosfär som främjar öppen och konstruktiv dialog utifrån likheter och olikheter.

Lärandemål

Kursens lärandemål är att kunna:

  • Tillämpa analytiska verktyg för strategiskt ledarskap, särskilt beslutsfattande, genom att utgå ifrån gemensamma grunder, använda skillnader och samtidigt ha andra ställningstagande i åtanke
  • Använda en iterativ process för att bedöma, underhålla och och när det krävs snabbt justera prioriteringar och strategier för att uppnå mål med bibehållen legitimitet och förtroende.

Om programmet och kursen

Kursen är den tredje modulen i programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan. Du söker dig till en modul i taget och för antagning krävs att du slutfört föregående moduler. Under 2021 genomförs modul 3 heltid, 08.30-16.30, under vecka 48, den 29 november till den 3 december.

Vem kan söka?

Programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan utgör en del av Sveriges bidrag till Natos program Partnership for Peace (PfP) och är i första hand öppen för sökande från från PfP:s och Natos medlemsländer och organisationer som är verksamma inom dessa nätverk. Om de platser som är avsedda för dessa målgrupper inte fylls kan det bli aktuellt att anta sökande från andra länder.

Programmet vänder sig till ledare och beslutsfattare som arbetar med samhällssäkerhetsfrågor.

Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 48

Slutvecka

Vecka 48

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

Enstaka dagar

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-02-17 Uppdaterad 2021-11-25