• Start
  • Underrättelseanalys – metoder och problem

Underrättelseanalys – metoder och problem

Underrättelseanalys är i huvudsak en erfarenhetsbaserad verksamhet. Vetenskapliga metoder och synsätt har också betydelse och i den här kursen får du lära dig mer kring metodanvändning och metodutveckling inom underrättelseanalys.

Det här får du lära dig

Vi kommer att behandla de grundläggande metoder som vanligen kommer till användning i strategisk underrättelseanalys, liksom de möjligheter och problem som de medför.

Kursen ger dig en översikt av det rådande forskningsläget samt en översikt över metodspektrat på underrättelseområdet. Du ska kunna ta till dig litteratur på området och urskilja de metodologiska problemen i konkreta analysuppgifter.

Särskild information om relevant yrkeserfarenhet

Du kan också söka om du har relevanta förkunskaper från yrkeslivet, till exempel från Regeringskansliet, försvarsunderrättelsemyndigheterna, brottsbekämpande myndigheter eller liknande. I så fall måste du skicka in ett intyg om relevant yrkeserfarenhet till oss på Försvarshögskolan, utöver din ansökan på antagning.se. Intyget avgör din behörighet till kusen, men påverkar inte ditt meritvärde.

Försvarshögskolan
FUS, Antagning
Box 278 05
115 93 Stockholm

Vi måste ha ditt intyg senast 2018-05-31. Kommer ditt intyg in till oss senare, kommer vi inte att ta med det i vår bedömning.

Anmälningskod

FHS-S1706

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 45

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 60 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora eller juridik, alternativt relevant yrkeserfarenhet.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

50%

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 33%, Akademiska poäng 33%.

Övrigt

Kursen ges på kvällstid.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Fristående

Dela:
Publicerad 2018-02-06 Uppdaterad 2018-08-14