Sök

Bibliotekets utbildningsstöd

Vill du boka undervisning i informationssökning, testa webbverktyg eller få stöd av en IT-pedagog? Här finns mer information.

Publicerad 2018-12-19 Uppdaterad 2019-09-13