Hitta din utbildning

Försvarshögskolan

Utbildar och forskar inom försvar, samhällsskydd och säkerhet

Länk till Anna Lindh-bibliotekets webbplats
Länk till Försvarshögskolans Facebook-sida
Länk till Försvarshögskolans Twitter-sida
 • Regeringen vill satsa på Försvarshögskolans forskning

  Forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, har nu lämnats till Riksdagen. I den presenteras regeringens syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017–2020. Försvarshögskolans anslag för forskning och utbildning på forskarnivå avser man att höja fr.o.m. 2018.

  1 december 2016

 • En professor i krishantering har inte brist på arbetsuppgifter

  Eva-Karin Olsson är nyutnämnd professor vid Försvarshögskolan. Hennes ämne är statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan.

  22 november 2016

 • Johan Sigholm doktor på försvarets IT-säkerhet

  Johan Sigholm är den senaste i raden av nya doktorer från vid Försvarshögskolans militärtekniska avdelning. Disputationen, som är den första i högskolans egen regi, hölls i Sverigesalen den 11 november genom ett nytt samarbete med Högskolan i Skövde. Professor Martin Norsell har varit huvudhandledare.

  16 november 2016

Nyhetsarkiv Prenumerera på nyheter
Länk till Forskarbloggen om säkerhetspolitik och krishantering

Försvarshögskolan i media

Prenumerera