Hitta din utbildning

Länk till Anna Lindh-bibliotekets webbplats

Försvarshögskolan har flera uppdragsutbildningar inom ledarskap för såväl myndigheter och kommuner som näringsliv.

Mer om utbildningarna
Länk till Försvarshögskolans Facebook-sida
Länk till Försvarshögskolans Twitter-sida
 • Vill du bli officer? Ansök nu!

  Nu kan du som har genomfört, eller nu genomför, militär grundutbildning eller motsvarande söka till officersprogrammet som startar höstterminen 2018. Ansökan är öppen 1 december–31 januari.

 • Kan organisationer lära mitt i en kris?

  Organisationer har länge analyserats som om de kunde likställas med individer. De har en kultur, de kan lära sig saker och de kan bete sig på olika sätt. Men hur långt kan denna analogi sträckas? Vilka typer av organisatorisk kognition kan vi föreställa oss? Och vilka fördelar kan vi få genom att införa nya perspektiv?

  I sin doktorsavhandling undersöker Mats Koraeus om organisationer som har till uppgift att veta hur man hanterar det oväntade också kan lära mitt i en kris.

  13 december 2017

 • Ny avhandling förklarar internationellt maktspel till havs

  I sin avhandling Continuity and Change in post-Cold War Maritime Security tar Stefan Lundqvist avstamp i maktvakuumet på världshaven efter kalla krigets slut. När den globala närvaron av två stormakter försvann uppstod nya säkerhetshot som piratverksamhet, drogsmuggling och terrorism. Som följd har konceptet maritim säkerhet breddats — vilket kan vara till fördel för mindre kuststater som Sverige.

  1 december 2017

Nyhetsarkiv Prenumerera på nyheter