Sök

Sök
Till vänster: Peter Lidén, militär lärare och överstelöjtnant . Till höger, Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap.

Är Försvarshögskolan din nästa arbetsplats?

Som medarbetare vid Försvarshögskolan är du en betydelsefull del av högskolans uppgift att bidra till nationell och internationell säkerhet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med spännande frågor i en miljö där det militära möter det civila.

Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med en aktiv fritid.

Vi är en högskola med spännande och intressanta kurser inom statsvetenskap, folkrätt, ledarskap, militärhistoria, militärteknik, krigsvetenskap och ledningsvetenskap. Hos oss hittar du forskning och utbildning utöver det vanliga och våra studenter är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden.

Här är alla roller viktiga. Vi behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden och vi erbjuder goda förmåner till dig som anställd.

"Vi utbildar både dagens och framtidens civila och militära ledare."

Rektor Robert Egnell i filmen om Försvarshögskolan.

Medarbetare berättar

Lärare Emil Walter

Det var känslan av att det var på riktigt som fick Emil Walter att stanna i flygvapnet. När andra pratar om internationella insatser vill Walter att vi öppnar ögonen för den nationella insat...

Professor Charlotte Wagnsson

Målinriktat, kreativt och stimulerande. Så beskriver Charlotte Wagnsson sitt arbete som professor i statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik på Försvarshögskolan.

Doktorand Emil Petersson

Trots att Emil Petersson inte har militär bakgrund har han valt att doktorera i krigsvetenskap på Försvarshögskolan. För 13 år sedan hände något i Sydossetien som kommit att forma hans karri...

Doktorand Patrik Hulterström

Patrik Hulterström har vigt sitt liv åt det militära. Nu skriver han sin doktorsavhandling om krigsspel. – Är det något vi inte vill ha är det krig. Och vill vi inte ha det måste vi förstå...

Lärare Jens Lindh

Jens Lindh är lärare inom ämnet militärteknik på Försvarshögskolan. I hans arbete ingår allt från att leda tekniklaborationer till att utveckla undervisningen. Bäst trivs han när han förmedl...

Hälsopedagog Maria Edlund

Träning på arbetstid, hälsocoachning och tävlingar. På Försvarshögskolan finns en rad förmåner för anställda när det kommer till friskvård. Hälsopedagog Maria Edlund berättar mer.

Dela: