Sök

Praktik på Försvarshögskolan

Vill du veta hur det är att forska inom området försvar, krishantering och säkerhet? En praktikperiod är ett värdefullt tillfälle för dig som studerar att skaffa erfarenhet från arbetslivet och knyta viktiga kontakter.

Försvarshögskolan har en unik kompetens inom krishantering, politik och säkerhet. Praktiken genomförs på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Praktik hos oss ger dig insikter i arbetet vid en högskola, med fokus på forskning. Praktikanter kommer att få arbetsuppgifter motsvarande en forskningsassistent, med ett nära samarbete med professorer och experter. Uppgifter relaterade till utbildning eller administration, till exempel att anordna ett seminarium eller event, kan förekomma.

Det kommer även ges möjligheter att delta på forskningsseminarium och andra evenemang på Försvarshögskolan, vilket ger utmärkta chanser till att knyta kontakter och bygga ditt nätverk.

Vem kan söka?

Du ska vara studerande på grund- eller avancerad nivå och vara antagen på en högskolepoänggivande utbildning vid ett svenskt eller utländskt lärosäte. Förutsättningen är att din praktikperiod är poänggrundande, studiemedelsberättigande och att du är försäkrad genom ditt universitet eller din högskola. Praktiken är placerad i centrala Stockholm, med undantag av ämnet ledarskap som är placerat både i Karlstad eller Stockholm.

Tänk på att att praktiken inte är en anställning och att ingen ersättning ges.

Vår policy är att inte ta emot studenter antagna vid Försvarshögskolans utbildningar.

Hur söker du praktik?

Du söker praktikplats genom att skicka e-post till praktikISSL@fhs.se. Ange i din ansökan vilken tjänst det gäller. Din ansökan ska bestå av ett personligt brev, ditt CV och ett arbetsprov (till exempal uppsats eller PM)

  • Ansökan inför praktik på höstterminen ska skickas senast 30 april.
  • Ansökan inför praktik på vårterminen ska skickas senast 1 november.

Efter sista ansökningsdatum behandlar vi din ansökan och lämnar besked om du blir erbjuden praktikplats eller inte. 

Statsvetenskapliga avdelningen

Statsvetenskapliga avdelningen har två praktikantplatser lediga. Ange i ansökan vilken plats du söker.

Plats 1

Statsvetenskapliga avdelningens enhet för krishantering och internationell samverkan vid Försvarshögskolans Institution för säkerhet, strategi och ledarskap söker en praktikant. Du ska vara statsvetare eller motsvarande med intresse för offentlig förvaltning och styrning, säkerhet och krisberedskap.

Arbetsuppgifterna sträcker sig från forskningsassistentuppgifter som t.ex. transkribering av intervjuer och datainsamling till mer avancerat arbete som sortering och grundläggande analys av empiriskt material. Arbetet genomförs i tre forskningsprojekt: 1) Samverkan mellan Försvarsmakten och försvarsindustrin; 2) Informationspåverkan mot individuella experter; samt 3) Resultatindikatorer för krishantering. Praktikanten kommer att vid sidan av att lära sig om forskningsprocesser även att få insyn hur undervisning planeras och bedrivs samt hur en högskola fungerar genom insyn i hur olika kvalitetsråd, nämnder och utskott arbetar.

Plats 2

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) på Försvarshögskolan söker en praktikant med fokus på krishantering och internationell samverkan. Som praktikant ska du bistå i forskningsprojektet Contingencies: Rethinkings disasters and crises in an age of uncertainty. Detta innebär uppgifter som att samla in och analysera material, göra litteratursammanställningar samt bistå i att producera texter inom fokusområdet. Därtill ska du som praktikant ha god administrativ och kommunikativ förmåga.

ISSL ansvarar för forskning och utveckling inom folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan.

Strategiavdelningen

Vi söker en praktikant som under hela eller delar av våren 2021 kan hjälpa oss inom ramen för ett forskningsprojekt som bedrivs vid Uppsala universitet och Försvarshögskolan. På ett övergripande plan undersöker projektet hur staten styr sina myndigheter och hur det påverkar professionella grupper som verkar inom dessa. I arbetsuppgifterna ingår till exempel att samla in och sammanställa tidigare forskning samt data ur styrdokument, såsom förordningar och regleringsbrev. Du kan även komma att assistera de verksamma forskarna vid olika typer av intervjuer. Då materialet som ska samlas in är författat på både engelska och svenska krävs goda språkkunskaper i dessa språk. Det är även en fördel om du är van att arbeta i Excel. Vi tror att lämpliga praktikanter har ett intresse för säkerhetsfrågor, svensk politik och förvaltning och kanske tidigare studerat statsvetenskap eller krigsvetenskap. Vi välkomnar i första hand sökanden med masterexamen eller masterstudenter som söker praktikplats under vårterminen. Praktikplatsen är oavlönad.

Välkommen med din ansökan!

Vid frågor kontakta:

Emma Björnehed (emma.bjornehed@fhs.se) eller Sofia Ledberg (sofia.ledberg@fhs.se)

Rickard Blomstrand - analytiker

Praktiken blev vägen in på arbetsmarknaden för Rickard. Idag har han en eftertraktad roll som analytiker vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Stamatia Boskou - Coordinator

Stamatia Boskou talks about her internship at the Swedish Defence University, that provided her with valuable new experiences and opportunities.

Özer Öskan - Master´s student

Özer is a Master's student at Stockholm University. He recently finished his internship at SEDU and there is a chance he and his supervisor, associate professor Arita Holmberg, will be publi...

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.