Sök

Sök

Praktik på Försvarshögskolan

Vill du veta hur det är att forska inom området försvar, krishantering och säkerhet? En praktikperiod är ett värdefullt tillfälle för dig som studerar att skaffa erfarenhet från arbetslivet och knyta viktiga kontakter.

Försvarshögskolan har en unik kompetens inom krishantering, politik och säkerhet. Praktik hos oss ger dig insikter i arbetet vid en högskola, med fokus på forskning. Praktikanter kommer att få arbetsuppgifter motsvarande en forskningsassistent, med ett nära samarbete med professorer och experter. Uppgifter relaterade till utbildning eller administration, till exempel att anordna ett seminarium eller event, kan förekomma.

Det kommer även ges möjligheter att delta på forskningsseminarium och andra evenemang på Försvarshögskolan, vilket ger utmärkta chanser till att knyta kontakter och bygga ditt nätverk.

Vem kan söka praktik?

Du ska vara studerande på grund- eller avancerad nivå och vara antagen på en högskolepoänggivande utbildning vid ett svenskt eller utländskt lärosäte. Förutsättningen är att din praktikperiod är poänggrundande, studiemedelsberättigande och att du är försäkrad genom ditt universitet eller din högskola.

Tänk på att att praktiken inte är en anställning och att ingen ersättning ges.

Vår policy är att inte ta emot studenter antagna vid Försvarshögskolans utbildningar.

  • Ansökan inför praktik på höstterminen ska skickas senast 30 april.
  • Ansökan inför praktik på vårterminen ska skickas senast 1 november.

Efter sista ansökningsdatum behandlar vi din ansökan och lämnar besked om du blir erbjuden praktikplats eller inte. 

Praktikplatser att söka:

1-2 praktikplatser i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik, under höstterminen 2022. Praktiken är placerad vid Institutionen för statsvetenskap och juridik på Försvarshögskolan i Stockholm.

Under praktiken får du möjlighet att tillgodogöra dig arbetslivserfarenhet inom området forskning och analys genom att bistå professor Linus Hagström vid insamling, summering och analys av såväl primär som sekundär material. Hagström har ett flertal forskningsprojekt som rör analys av säkerhetsfrågor i Stillahavsasien och globalt. Ett projekt handlar om stormaktspolitik tolkad som narcissistisk, i linje med Hagströms relativt nya artikel i International Studies Quarterly (https://academic.oup.com/isq/advance-article/doi/10.1093/isq/sqab011/6145843).

Som praktikant kan du också bli ombedd att hjälpa till med forskningsadministration, som att transkribera intervjuer och organisera konferenser, seminarier eller workshops. Under Hagströms handledning kommer du även ges möjlighet att själv skriva och försöka publicera en kortare självständig analys.

Urvalskriterierna är:

  • analytiska färdigheter
  • relevant utbildningsbakgrund
  • relevanta akademiska intressen
  • relevanta språkkunskaper (förutom engelska: kinesiska, japanska, koreanska, ryska etc.)

Ansökan ska innehålla CV, resultatintyg från tidigare studier (tex. Ladokutdrag), kortfattat personligt brev (vänligen ange dina egna forskningsintressen, ämnet för din kandidat- eller masteruppsats, samt andra relevanta kvalifikationer). Inkludera gärna exempel på egna tidigare arbeten.

För ytterligare information, vänligen kontakta Linus Hagström på linus.hagstrom@fhs.se. Ansökan ska inkomma via e-post senast den 13 april 2022 och kommer att granskas kort därefter. Urvalsprocessen kommer att avslutas i slutet av april eller tidigare.

Försvarshögskolans institution för statsvetenskap och juridik söker en praktikant för praktik vid Statsvetenskapliga avdelningen. Du ska vara statsvetare eller motsvarande med intresse för statens styrning, offentlig förvaltning, samhällets försvar, säkerhet och krisberedskap.

Arbetsuppgifterna sträcker sig från forskningsassistentuppgifter som t.ex. transkribering av intervjuer till mer avancerat arbete som datainsamling samt grundläggande sortering, bearbetning och analys av empiriskt material. Arbetet genomförs framförallt i forskningsprojektet FOKUS (Försvarsförmåga och konkurrenskraft under samverkan med försvarsindustrin). Praktikanten kommer att vid sidan av att lära sig om forskningsprocesser, även att få insyn hur undervisning planeras och bedrivs. Svenskt medborgarskap är ett krav för denna praktikplats.

Skicka ditt CV, personligt brev samt arbetsprov i form av t.ex. en uppsats till lektor och studierektor Edward Deverell edward.deverell@fhs.se senast 30 april.

Rickard Blomstrand - analytiker

Praktiken blev vägen in på arbetsmarknaden för Rickard. Idag har han en eftertraktad roll som analytiker vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Stamatia Boskou - Coordinator

Stamatia Boskou talks about her internship at the Swedish Defence University, that provided her with valuable new experiences and opportunities.

Özer Öskan - Master´s student

Özer is a Master's student at Stockholm University. He recently finished his internship at SEDU and there is a chance he and his supervisor, Associate Professor Arita Holmberg, will be publi...

Dela: