Sök

Sök

Praktik på Försvarshögskolan

Vill du veta hur det är att forska inom området försvar, krishantering och säkerhet? En praktikperiod är ett värdefullt tillfälle för dig som studerar att skaffa erfarenhet från arbetslivet och knyta viktiga kontakter.

Försvarshögskolan har en unik kompetens inom krishantering, politik och säkerhet. Praktik hos oss ger dig insikter i arbetet vid en högskola, med fokus på forskning. Praktikanter kommer att få arbetsuppgifter motsvarande en forskningsassistent, med ett nära samarbete med professorer och experter. Uppgifter relaterade till utbildning eller administration, till exempel att anordna ett seminarium eller event, kan förekomma.

Det kommer även ges möjligheter att delta på forskningsseminarium och andra evenemang på Försvarshögskolan, vilket ger utmärkta chanser till att knyta kontakter och bygga ditt nätverk.

Vem kan söka praktik?

Du ska vara studerande på grund- eller avancerad nivå och vara antagen på en högskolepoänggivande utbildning vid ett svenskt eller utländskt lärosäte. Förutsättningen är att din praktikperiod är poänggrundande, studiemedelsberättigande och att du är försäkrad genom ditt universitet eller din högskola.

Tänk på att att praktiken inte är en anställning och att ingen ersättning ges. Vår policy är att inte ta emot studenter antagna vid Försvarshögskolans utbildningar.

 • Ansökan inför praktik på höstterminen ska skickas senast 14 april.
 • Ansökan inför praktik på vårterminen ska skickas senast 1 november.

Efter sista ansökningsdatum behandlar vi din ansökan och lämnar besked om du blir erbjuden praktikplats eller inte. 

Praktikplatser att söka

om det är tomt finns inga öppna platser just nu.

1-2 praktikplatser i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik, under höstterminen 2023. Praktiken är placerad på Institutionen för statsvetenskap och juridik vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Under praktiken får du möjlighet att tillgodogöra dig arbetslivserfarenhet inom området forskning och analys genom att bistå professor Linus Hagström vid insamling, summering och analys av såväl primärt som sekundärt material. Hagström har ett flertal forskningsprojekt som rör analys av säkerhetsfrågor i Asien-Stillahavsregionen och globalt. Ett projekt handlar om stormaktspolitik tolkad som narcissistisk, i linje med Hagströms artikel i International Studies Quarterly.

Som praktikant kan du också bli ombedd att hjälpa till med forskningsadministration, som att transkribera intervjuer och organisera konferenser, seminarier eller workshops. Under Hagströms handledning kommer du även ges möjlighet att själv skriva och försöka publicera en egen analys.

Urvalskriterierna är:

 • intresse för forskningen Hagström utför
 • relevanta akademiska intressen
 • relevant utbildningsbakgrund
 • analytiska färdigheter
 • relevanta språkkunskaper (förutom engelska: kinesiska, japanska, koreanska, ryska etc.)

Ansökan ska innehålla CV, resultatintyg från tidigare studier (tex. Ladokutdrag), kortfattat personligt brev (vänligen ange dina egna forskningsintressen, ämnet för din kandidat- eller masteruppsats, dina egna forskningsintressen, och hur de relaterar till Hagströms forskning; såväl som andra relevanta kvalifikationer). Inkludera gärna exempel på egna tidigare arbeten.

OBS: Praktikplatser kommer endast att erbjudas studenter som går praktikkurser, eller motsvarande!

För ytterligare information, vänligen kontakta Linus Hagström på linus.hagstrom@fhs.se. Ansökan ska inkomma via e-post senast den 14 april 2023 och kommer att granskas kort därefter. Urvalsprocessen kommer att avslutas i mitten av maj eller tidigare.

1 praktikplats i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik, under höstterminen 2023. Praktiken är placerad på Institutionen för statsvetenskap och juridik vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Under praktiken får du möjlighet att tillgodogöra dig arbetslivserfarenhet inom området forskning och analys genom att bistå docent Håkan Edström och docent Dennis Gyllensporre vid insamling, summering och analys av såväl primärt som sekundärt material. Edström och Gyllensporre har ett flertal forskningsprojekt som rör analys av säkerhetsfrågor i norden-baltikum och globalt. Ett projekt handlar fransk-svenskt militärt samarbete, i linje med artikeln L’opération Barkhane: au-delà du contre-terrorisme i Préambule. Ett annat projekt handlar om militär diplomati.

Som praktikant kan du också bli ombedd att hjälpa till med forskningsadministration, som att transkribera intervjuer och organisera konferenser, seminarier eller workshops. Under Edströms och Gyllensporres handledning kommer du även ges möjlighet att själv skriva och försöka publicera en egen analys.

Urvalskriterierna är:

 • intresse för forskningen Edström och Gyllensporre utför
 • relevanta akademiska intressen
 • relevant utbildningsbakgrund
 • analytiska färdigheter
 • relevanta språkkunskaper (engelska och franska).

Ansökan ska innehålla CV, resultatintyg från tidigare studier (tex. Ladokutdrag), kortfattat personligt brev (vänligen ange dina egna forskningsintressen, ämnet för din kandidat- eller masteruppsats, samt andra relevanta kvalifikationer). Inkludera gärna exempel på egna tidigare arbeten.

OBS: Praktikplatser kommer endast att erbjudas studenter som går praktikkurser, eller motsvarande!

För ytterligare information, vänligen kontakta Håkan Edström på hakan.edstrom@fhs.se. Ansökan ska inkomma via e-post senast den 14 april 2023 och kommer att granskas kort därefter. Urvalsprocessen kommer att avslutas i mitten av maj eller tidigare.

1-2 praktikplatser i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik, under höstterminen 2023. Praktiken är placerad på Institutionen för statsvetenskap och juridik vid Försvarshögskolan i Stockholm.

Under praktiken får du möjlighet att tillgodogöra dig arbetslivserfarenhet inom området forskning och analys genom att bistå professor Kjell Engelbrekt vid insamling, summering och analys av såväl primärt som sekundärt material. Engelbrekt leder ett forskningsprojekt om transatlantisk säkerhet där en del av projektet undersöker relationerna mellan USA och Kina. En av flera artiklar/rapporter som kommer ut ur denna forskning är U.S.-Chinese Strategic Competition and the Ukraine War: Implications for Asian-Pacific Security, av Stephanie Winkler, doktor i Statsvetenskap

Som praktikant kan du också bli ombedd att hjälpa till med forskningsadministration, som att transkribera intervjuer och organisera konferenser, seminarier eller workshops. Under Engelbrekts handledning kommer du även ges möjlighet att själv skriva och försöka publicera en egen analys.

Urvalskriterierna är:

 • intresse för USA:s och/eller Folkrepubliken Kinas :s utrikes- och försvarspolitik, eller transatlantisk säkerhet, mer allmänt
 • relevanta akademiska intressen
 • relevant utbildningsbakgrund
 • analytiska färdigheter
 • relevanta språkkunskaper, i huvudsak engelska. Kinesiska är inte ett krav men meriterande.

Ansökan ska innehålla CV, resultatintyg från tidigare studier (tex. Ladokutdrag), kortfattat personligt brev (vänligen ange dina egna forskningsintressen, ämnet för din kandidat- eller masteruppsats och andra relevanta kvalifikationer). Inkludera gärna exempel på egna tidigare arbeten.

OBS: Praktikplatser kommer endast att erbjudas studenter som går praktikkurser, eller motsvarande!

För ytterligare information, vänligen kontakta Kjell Engelbrekt på kjell.engelbrekt@fhs.se. Ansökan ska inkomma via e-post senast den 14 april 2023 och kommer att granskas kort därefter. Urvalsprocessen kommer att avslutas i mitten av maj eller tidigare.

Rickard Blomstrand - analytiker

Praktiken blev vägen in på arbetsmarknaden för Rickard. Idag har han en eftertraktad roll som analytiker vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Stamatia Boskou - Coordinator

Stamatia Boskou talks about her internship at the Swedish Defence University, that provided her with valuable new experiences and opportunities.

Özer Öskan - Master´s student

Özer is a Master's student at Stockholm University. He recently finished his internship at SEDU and there is a chance he and his supervisor, Associate Professor Arita Holmberg, will be publi...

Dela: