Sök

Praktik på Försvarshögskolan

Vill du veta hur det är att forska inom området försvar, krishantering och säkerhet? En praktikperiod är ett värdefullt tillfälle för dig som studerar att skaffa erfarenhet från arbetslivet och knyta viktiga kontakter.

Försvarshögskolan har en unik kompetens inom krishantering, politik och säkerhet. Praktiken genomförs på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Praktik hos oss ger dig insikter i arbetet vid en högskola, med fokus på forskning. Praktikanter kommer att få arbetsuppgifter motsvarande en forskningsassistent, med ett nära samarbete med professorer och experter. Uppgifter relaterade till utbildning eller administration, till exempel att anordna ett seminarium eller event, kan förekomma.

Det kommer även ges möjligheter att delta på forskningsseminarium och andra evenemang på Försvarshögskolan, vilket ger utmärkta chanser till att knyta kontakter och bygga ditt nätverk.

Vem kan söka praktik?

Du ska vara studerande på grund- eller avancerad nivå och vara antagen på en högskolepoänggivande utbildning vid ett svenskt eller utländskt lärosäte. Förutsättningen är att din praktikperiod är poänggrundande, studiemedelsberättigande och att du är försäkrad genom ditt universitet eller din högskola. Praktiken är placerad i centrala Stockholm, med undantag av ämnet ledarskap som är placerat både i Karlstad eller Stockholm.

Tänk på att att praktiken inte är en anställning och att ingen ersättning ges.

Vår policy är att inte ta emot studenter antagna vid Försvarshögskolans utbildningar.

Hur söker du praktik?

Du söker praktikplats genom att skicka e-post till praktikISSL@fhs.se. Ange i din ansökan vilken tjänst det gäller. Din ansökan ska bestå av ett personligt brev, ditt CV och ett arbetsprov (till exempal uppsats eller PM)

  • Ansökan inför praktik på höstterminen ska skickas senast 30 april.
  • Ansökan inför praktik på vårterminen ska skickas senast 1 november.

Efter sista ansökningsdatum behandlar vi din ansökan och lämnar besked om du blir erbjuden praktikplats eller inte. 

Praktikplatser ht21 (5 stycken)

Statsvetenskapliga avdelningen - plats 1

The Swedish National Defence University offers a research internship in political science with a focus on security policy and strategy during the autumn term 2021. During the internship, you will acquire work experience by assisting Professor Linus Hagström collecting, summarizing and analyzing various materials. Hagström has several research projects devoted to development of methodology and analysis of security issues in the Asia-Pacific and globally. One project revolves around great power politics interpreted as narcissistic, in line with Hagström’s recent article in International Studies Quarterly (https://academic.oup.com/isq/advance-article/doi/10.1093/isq/sqab011/6145843). As an intern, you may also be required to do administrative tasks related to research, such as writing interview transcripts and organizing conferences, seminars or workshops. You will also be able to write and try to publish your own analysis of current affairs.

The selection criteria are:

  • analytical skills
  • relevant educational background
  • relevant academic interests

Applications should include CV, transcript, a brief letter of intent (please state your own research interests, the subject of your BA or Master’s thesis, and other relevant qualifications). Please also include samples of your previous work.

Statsvetenskapliga avdelningen - plats 2

Statsvetenskapliga avdelningens enhet för krishantering vid Försvarshögskolans Institution för säkerhet, strategi och ledarskap söker en praktikant. Du ska vara statsvetare eller motsvarande med intresse för statens styrning, offentlig förvaltning, samhällets säkerhet och krisberedskap.

Arbetsuppgifterna sträcker sig från forskningsassistentuppgifter som t.ex. transkribering av intervjuer till mer avancerat arbete som datainsamling samt grundläggande sortering, bearbetning och analys av empiriskt material. Arbetet genomförs framförallt i forskningsprojektet FOKUS (Försvarsförmåga och konkurrenskraft under samverkan mellan försvarsindustrin). Praktikanten kommer att vid sidan av att lära sig om forskningsprocessen även att få insyn hur undervisning planeras och bedrivs samt hur en högskola fungerar genom insyn i hur olika kvalitetsråd, nämnder och utskott arbetar. The intern must be able to speak and read Swedish. This position also requires a Swedish citizenship.

Statsvetenskapliga avdelningen- plats 3

Statsvetenskapliga avdelningens enhet för krishantering vid Försvarshögskolans Institution för säkerhet, strategi och ledarskap söker en praktikant. Du ska vara statsvetare eller motsvarande med intresse för politik, kommunikation, medier, samt samhällets säkerhet och krisberedskap. Arbetsuppgifterna innebär traditionella forskningsassistentuppgifter såsom sortering, bearbetning och analys av empiriskt material. Inom ramen för det tänkta projektet avser vi att fokusera på automatiserade kvantitativa innehållsanalyser av politiska tal, och/eller olika typer av mediematerial inkluderat sociala medier. Praktikanten bör därmed ha ett intresse av att, tillsammans med forskarna i projektet, lära sig mer om den här typen av metoder. The intern must be able to speak and read Swedish.


Ledarskapsavdelningen - 1 plats

Praktikanten kommer att arbeta i ett forskningsprojekt som studerar ledares kommunikation under kriser, t.ex. covid-pandemin, där olika teoretiska ingångar om ledarskap, genus och kriskommunikation kombineras med bredare statsvetenskapliga perspektiv på politiska ledare och myndigheter. Praktikantens uppgifter omfattar materialinsamling, transkribering av svenskspråkigt videomaterial i form av presskonferenser och tal, samt i mindre omfattning även litteraturstudier inom ämnet. Senare kommer praktikanten att inkluderas i kodningen av materialet som sker genom kvalitativa textanalysmetoder. Därutöver får praktikanten möjlighet att assistera löpande med förberedelsen av relevanta ansökningar om forskningsbidrag inom ämnet. The intern must be able to speak and read Swedish.

Strategiavdelningen - 1 plats

We are looking for an internt to work with us on the VR-funded research project "Militarized Reproduction: Women's Labour and Civil War", led by Dr Jenny Hedström. The project examines the relationship between women's household labour and protracted civil wars, focusing on Myanmar. This study examines how and why these civil wars continue, despite the superior capacity of state military forces, and ask if the household and the social reproductive work women carry out in and through the household, could be a possible answer.

Main work assignments
Work assignments primarily include a desk review of literature on women’s involvement in civil wars, but could also include draft analysis and reports, and communication of research results.

Qualifications
A relevant bachelor degree. Documented experience writing literature reviews. Experience compiling and analyzing data from various sources and writing reports / papers based on this. You must be proficient in English. Additional language experience is advantageous.

Application
The application shall include:

  • Personal letter
  • CV
  • Other relevant qualifications, for example a bachelor thesis

Rickard Blomstrand - analytiker

Praktiken blev vägen in på arbetsmarknaden för Rickard. Idag har han en eftertraktad roll som analytiker vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Stamatia Boskou - Coordinator

Stamatia Boskou talks about her internship at the Swedish Defence University, that provided her with valuable new experiences and opportunities.

Özer Öskan - Master´s student

Özer is a Master's student at Stockholm University. He recently finished his internship at SEDU and there is a chance he and his supervisor, associate professor Arita Holmberg, will be publi...

Dela:
Hjälpte informationen dig?