skissbild-start

Engagemang och vilja

Möt Carl som läser på Högre officersprogrammet.

Officeren, staten och samhället

Ny bok om krav och utmaningar i officersrollen

Officerskåren ställs inför nya krav och utmaningar i takt med att samhället förändras och värderingar förskjuts. Samtidigt måste den militära organisationen följa med i utvecklingen och spegla det samhälle som man är en del av för att vara en attraktiv arbetsgivare, menar Sofia Ledberg, forskare vid Försvarshögskolan, som skrivit en bok på temat.

Porträtt av forskaren Sofia Ledberg.
Puff bild
Tolv miljoner till forskning om hoten från smygande kriser
En forskargrupp vid Försvarshögskolan har fått forskningsanslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att studera smygande och ut...
Puff bild
Med intresse för framtidens folkrätt
Krigets lagar, mänskliga rättigheter i kris och konflikt, rätten att använda våld och ansvarsfrågor. Det lär du dig när du studerar folkrätt på Försva...
Puff bild
Frågor om liv och död
Får jag skjuta mot den här personen eller inte? Det är en högst verklig fråga för den som befinner sig i en väpnad konflikt och den ytterst praktiska ...
Puff bild
Beställ vår utbildningskatalog
Vill du att vi utan kostnad skickar hem Försvarshögskolans utbildningskatalog 19/20 till dig?
Personer arbetar tillsammans runt ett bord
UGL
UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Kursen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar därm...
Puff bild
Kompetensutveckling
Behöver du kompetensutveckla dig eller din organisation? Ta del av vårt utbildningsutbud här.