Sök

Sök

"Nordeuropa blir Natos nya front"

Forskning: Nordeuropas försvarsmakter i förändring

Martina läser masterprogrammet i militärhistoria

Som militärhistoriker kommer Martina Luksic kunna skapa förståelse för hur samhällsutveckling och försvarsmakt hänger samman.

Doktorandtjänster

Vill du bli doktorand hos oss? Vi tar emot doktorander en gång per år, på hösten. Utlysningarna annonseras på vår webbplats drygt två månader innan sista ansökningsdag.

Tema: Kriget i Ukraina

Här har vi samlat analyser och populärvetenskapliga artiklar om Rysslands fokus på icke-militär krigföring och om hur kriget i Ukraina kan påverka världsordningen i framtiden.

Webbutbildning i säkerhetsskydd

Vår öppna webbutbildning i säkerhetsskydd ger dig möjlighet att lära dig mer om vad ett aktivt och effektivt säkerhetsskyddsarbete innebär och hur du kan bidra till Sveriges säkerhet

Robert Egnell

Rektorsblogg

Rektor Robert Egnell bloggar om forskning och utbildning inom försvar, krishantering och säkerhet.

UGL

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Kursen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar därmed bli en bättre ledare.