Hitta din utbildning

Försvarshögskolan

Utbildar och forskar inom försvar, samhällsskydd och säkerhet

Länk till Anna Lindh-bibliotekets webbplats
Länk till Forskarbloggen om säkerhetspolitik och krishantering
Länk till Försvarshögskolans Facebook-sida
Länk till Försvarshögskolans Twitter-sida
 • Nya hot – gamla sätt att möta dem

  I sin nyligen framlagda avhandling undersöker Lars Nicander hur samhället ska kunna förkorta processen från upptäckt av nya hot till att nödvändiga skyddsåtgärder implementeras.

  30 november 2015

 • I Falklandskonfliktens fotspår

  Under en vecka i november besökte Claes Deshayes och Charlie Sulocki Falklandsöarna. Syftet var bland annat att på plats se hur konflikten 1982 utspelade sig och om det skulle gå att genomföra fältövningar där. Resan blev mer än så.

  30 november 2015

 • Finsk-svenskt försvarssamarbete bra, men otillräckligt

  Hur ett finsk-svenskt försvarssamarbete ska kunna se ut i praktiken och vart det kan leda diskuterar Försvarshögskolans Jacob Westberg i ett radioreportage i Sveriges radios Ekot.

  24 november 2015

 • Officersstudenter prisade av Kungl. Örlogsmannasällskapet

  Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammankomst i november belönades fyra officersstudenter i närvaro av HMK Carl XVI Gustaf.

  20 november 2015

Nyhetsarkiv Prenumerera på nyheter