Sök

Sök

UGL – utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Kursen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar därmed bli en bättre ledare.

UGL-konceptets kurser skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att de inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker. Istället bygger de på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas reflektion ”här och nu”, det vill säga vad som händer med dem själva och i gruppen när de genomför olika uppgifter som illustrerar grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.

Deltagarnas olika tolkningar av uppgiften och hur den ska lösas leder till att de behöver hitta vägar att hantera sina motsättningar, så att samarbete kan ske utan att de behöver anpassa sig till den grad att de förtränger sina ”jag”. Till sin hjälp får de ”påfyllnad” av teorier som beskriver det som sker i gruppen. På så sätt normaliseras processen, deltagarna får en gemensam begreppsapparat och de kan med hjälp av den ”sätta ord” på de erfarenheter de får och därmed utveckla sitt kunnande.

Gruppen utvecklar dig som ledare

Genom att grupperna är sammansatta av deltagare som inte känner varandra sedan tidigare och som inte kommer från samma organisation påverkas inte reflektion och öppenhet av olika beroendeförhållanden. Främlingsgrupp innebär också ”största möjliga olikhet” vilket medför att deltagarna får lära sig att hantera de olika utmaningar de ställs inför på grund av att de kommer från olika kulturer.

Runt 150 000 personer har inspirerats, stärkts och utvecklats i sin roll som ledare och medarbetare genom UGL under mer än 40 års tid. För att följa med i utvecklingen har konceptet regelbundet uppdaterats med den senaste forskningen och metodiken.

Kurserna ska alltid ledas av två handledare som har avtal med Försvarshögskolan att leda UGL-kurser.

UGL-konceptets kurser och anmälan:

Röster om kursen Utveckling av grupp och ledare, UGL

Linda gillar utmaningen i det utvecklande ledarskapet

Konceptet för ledarskapsutbildningen Utveckling av grupp och ledare, UGL, bygger på att deltagarna vågar utmana sig själva och titta på sina egna styrkor och svagheter.

Dela: