Fördjupad UGL

Fördjupad UGL tar dig ett steg till i din personliga utveckling. Du fördjupar din självinsikt och ökar dina kunskaper om de grundläggande förutsättningar som behövs för ett trovärdigt ledarskap.

En viktig utgångspunkt är självledarskapet, som handlar om att kunna påverka, styra och utveckla sig själv i förhållande till ett önskat mål. Du kommer också att öka din förståelse för situationer av mellanmänsklig karaktär och få verktyg till att utveckla grupper att bli mera produktiva och med större grad av samhörighet mellan medlemmarna i gruppen.

För dig som vill gå vidare till att bli UGL-handledare är fördjupad UGL ett steg till detta. Syftet är att du ska få ökad medvetenhet om din förmåga att hantera egna och andras starka känslor, såväl individuellt som i grupp, och därmed kunna besluta om du vill gå vidare till handledarutbildningen.

Delmål för kursen fördjupad UGL

 • Ökad självkännedom
 • Ökad förståelse för hur vi påverkar och påverkas av varandra
 • Ökad förståelse för gruppdynamik och gruppen som scen för individers möte.
 • Ökad förmåga att hantera processer och relationer
 • Fördjupad kunskap om ledarskap och förmåga att leda utifrån ett gruppdynamiskt perspektiv
 • Ökad förståelse för värderingars inverkan på individ och grupp
 • Ökad förmåga att möta och hantera egna och andras värderingar

Kurstillfällen 2018

 • 12-16 november och 19-23 november (v. 46-47): 2 grupper

Kurstillfällen 2019

 • 11-15 februari och 18-22 februari (v. 7-8)
 • 6-10 maj och 13-17 maj (v. 19-20)
 • 19-23 augusti och 26-30 augusti (v. 34-35)                               (anmälan öppnar i januari)
 • 11-15 november och 18-22 november (v. 46-47)                        (anmälan öppnar i januari)

Anmälan

För att kunna söka till fördjupad UGL ska du ha gått grundutbildningen enligt UGL 2008 eller 2000.

Kursen kan bara beställas av juridiska personer, inte av enskilda firmor eller fysiska personer. För att kunna gå kursen behöver därför en juridisk person betala kursavgiften. Detta är för att enligt förordningen för uppdragsutbildningar får uppdragsutbildningar endast säljas till juridiska personer.

Om en kurs är fullbokad kan du göra en reservanmälan till kontaktperson nedan.

Bokningsvillkor

Läs våra bokningsvillkor här.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-19

Startvecka

Vecka 07

Slutvecka

Vecka 08

Behörighet

Genomförd UGL enligt UGL 2008 eller UGL 2000.

Undervisningsform

Internat

Ort

Båsenberga Hotell & Konferens, Vingåker

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

12

Kostnad

Kursavgift: 41 000 exkl. moms. Internatkostnad (f.n. ca 2 000 kr /dygn exkl. moms) och resekostnader tillkommer.

Studietakt

Enstaka dagar

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-01 Uppdaterad 2018-10-09