Sök

Sök

Välkommen till Anna Lindh-biblioteket

Sök effektivt i Primo

Lär dig söka så effektivt som möjligt i bibliotekets sökverktyg Primo.

Stöd till forskning

Anna Lindh-biblioteket är ett modernt högskolebibliotek och vi kan hjälpa dig med många frågor som rör litteratur och publicering under forskningsprocessen.

Boka handledning i informationssökning

Vill du lära dig mer om hur du söker information?

Raritetssamlingen

Biblioteket har en en unik raritetssamling inom militärhistoria. Samlingen består av material från Arméstabens, Marinstabens och Kongl. Artilleriregementets samling.