Sök

Tidskriftsportalen

Anna Lindh-bibliotekets elektroniska tidskrifter kan nås via den användarvänliga tidskriftsportalen BrowZine och innehåller över 18 000 olika publikationer.

Sök litteratur i Libris

Sök i olika samlingar och andra bibliotek på Libris-webben.

Fråga biblioteket - via Zoom

Bemannade öppettider för studerande och anställda vid Försvarshögskolan

Måndag

09:00 - 17:00

Tisdag

11:00 - 17:00

Onsdag

09:00 - 17:00

Torsdag

09:00 - 17:00

Fredag

09:00 - 15:00

Biblioteket är tillgängligt för studenter och anställda mellan 06:00 och 22:00 vardagar

Öppettider för allmänheten

  • Måndag: 11:00-13:00
    Tisdag: 11:00-13:00
    Onsdag: 11:00-13:00
    Torsdag: 11:00-13:00
    Fredag: 11:00-13:00
Puff bild
Stöd till forskning
Vi kan hjälpa dig med många frågor som rör publicering av vetenskapliga arbeten, referenshanteringsprogram, publiceringsdatabaser och bibliometri.

Stöd på distans

Behöver du hjälp? Du når oss digitalt via chatt, zoom och e-post. Besök gärna vår informationsdisk i Zoom för att få hjälp online.

Bibliotekets sökguide

I Sökguiden beskrivs sökmetoder, sökteknik och sökverktyg.