Sök

Sök litteratur i Libris

Sök i olika samlingar och andra bibliotek på Libris-webben.

Bibliotekets sökguide

I Sökguiden beskrivs sökmetoder, sökteknik och sökverktyg.

Fråga biblioteket - via Zoom

Veckans öppettider

  • Måndag: 11:00-13:00
    Tisdag: 11:00-13:00
    Onsdag: 11:00-13:00
    Torsdag: 11:00-13:00
    Fredag: 11:00-13:00

Ny student

Här har vi samlat information som kan vara bra för dig att veta som ny student. Välkommen till Anna Lindh-biblioteket!

Stöd på distans

Behöver du hjälp? Du når oss digitalt via chatt, zoom och e-post. Besök gärna vår informationsdisk i Zoom för att få hjälp online.

Puff bild
Stöd till forskning
Vi kan hjälpa dig med många frågor som rör publicering av vetenskapliga arbeten, referenshanteringsprogram, publiceringsdatabaser och bibliometri.