Sök

Sök

Ledarskapsutbildningar vid Försvarshögskolan

Våra ledarskapsutbildningar eftersträvar ledarskap som inspirerar, och riktar sig till alla chefer som vill nå sin fulla potential.

Det finns många studier kring ledarskap och på Försvarshögskolan bedriver vi vår egen forskning. Detta förmedlar vi i våra utbildningar, så att du kan tillämpa kunskapen i din vardag. Du återvänder till din arbetsplats med större insikt och konkreta verktyg som skapar bättre relationer. Det tror vi inte bara gynnar din organisation i längden, utan samhället i stort.

Våra ledarskapsutbildningar har en bred målgrupp. Några är specifikt avsedda för högre chefer med flera nivåer under sig men de flesta är öppna för chefer på alla nivåer i organisationer där ledaren har ett intresse av att leda framgångsrikt – på ett sätt som inspirerar.

Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan

Ledarskapsprogram för dig som jobbar med totalförsvar-, krishanterings- och säkerhetspolitiska frågor internationellt.

Strategisk chefsutveckling (SCU)

Strategisk chefsutveckling är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer.

Krisberedskap och totalförsvar på hög nivå

Solbackakursen är ett välkänt begrepp för många som är verksamma i totalförsvars- och säkerhetssektorn. Det är en totalförsvarsutbildning för ledande personer från alla delar av samhället.

UGL – utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Kursen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar därmed bli en bättre ledare.

Utvecklande ledarskap – UL

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Därigenom kan du uppnå en effektivare organisation där medarbetarna strävar efter samma mål som du.

Indirekt ledarskap – att leda genom andra

Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef.

Koncepten UGL, UL och IL

Utbildningarna grundar sig på Försvarshögskolans ledarskapsmodell. Tillsammans ger de dig en unik kombination utifrån ett helhetsperspektiv på ledarskap.

Vad du som köper vår utbildning behöver veta

Våra konceptutbildningar UGL, IL och UL är samtliga vetenskapligt grundade och varumärkesskyddade. Här kan du läsa om vilka riktlinjer som gäller för olika kurser.

Handledarsidor

Här hittar du som handledare i våra utbildningskoncept information om utbildningar, möten och publikationer.

UGL vilar på teorier inom psykologi, sociologi, socialpsykologi och pedagogik. Kursen är mycket populär inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Första veckan för Högre officersprogrammet 22-25. Självpresentationer och besök på mässen.

 ”Reflektionen är en superkraft i ledarskapet”

Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och inspirerar och motiverar sina medarbetare. Louise Alerfors är senior kurssamordnare för kursen i utvecklande leda...

Ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap

Utvecklande Ledarskap är en av de populäraste ledarskapsutbildningarna inom företag och organisationer, eftersom det är en av de få svenska ledarutbildningar som har vetenskaplig förankring....

Dela: