Sök

Sök

Ledarskap och ledning – påbyggnadskurs

Den här påbyggnadskursen fördjupar både dina teoretiska och metodologiska kunskaper inom forskningsfältet ledarskap och ledning och vidareutvecklar dina färdigheter att självständigt bidra till detta.

Kursen fokuserar inledningsvis på aktuell forskning inom området, vilket sedan följs av metodologisk fördjupning och ett självständigt uppsatsarbete. Genomgående för alla delar av kursen är att stor vikt läggs vid kritisk granskning och diskussion av olika forskningsansatser, vilket möjliggör en djupare förståelse för ledarskap och ledning.

Vad kan kursen leda till?

Kurser i ledarskap och ledning passar för dig som vill jobba med ledarskap inom krishantering på myndigheter och företag, eller som jobbar med utveckling av ledning och ledningssystem. Du som redan arbetar med att leda eller med krishantering fördjupar din kompetens inom området och får ett bredare perspektiv. Kunskapen har du användning av både inom Försvarsmakten och inom det civila samhället.

Kursens innehåll

Kursen består av tre delkurser. Den första är en teoretisk fördjupningskurs som repeterar de trender och teoribildningar som fram till idag dominerat forskningen inom ämnet för att sedan fokusera på aktuella forskningsperspektiv. Delkursen tar upp olika forskningsområden och metodologiska inriktningar. Stor vikt läggs på diskussion och kritisk granskning av den aktuella forskningslitteraturen.

Delkurs två är en metodkurs där tyngdpunkten läggs på den övergripande forskningsdesignen i förhållande till olika metodologiska överväganden och vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursen innehåller en fördjupning av olika kvalitativa och kvantitativa metoder för databearbetning och analys.

Under delkurs tre gör du ett självständigt uppsatsarbete som omfattar 15 högskolepoäng.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops och handledning.

Anmälningskod

24208

Studietakt

100%

Poäng

30

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024 vecka 36 - 2025 vecka 3

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Minst delkurs 2 (Vetenskaplig metod I) och delkurs 3 (Självständigt arbete I) från fortsättningskurs i ledarskap och ledning eller motsvarande ska vara avklarade.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-04-16