Sök

Sök
Kursdeltagare i kurslokal.

Chef i totalförsvaret

Är du chef i totalförsvaret, eller nyckelperson, som vill utveckla dig själv och din organisations förmåga vid höjd beredskap? Då ger utbildningen Chef i totalförsvaret dig verktyg för att planera, utveckla och leda din organisations arbete avseende uppgifter under höjd beredskap.

Utbildningens syfte är att utveckla deltagarnas förmåga att planera, utveckla och leda sitt totalförsvarsuppdrag enskilt och i samverkan med övriga aktörer i systemet. Fokus ligger på den egna organisationens uppgift under höjd beredskap.

Innehåll och genomförande

Utgångspunkten är din analys av den egna verksamhetens nuläge. Under utbildningen kommer vi gemensamt att skapa förutsättningar för att identifiera utvecklingsbehov avseende förmågor och kompetenser i den egna verksamheten.

Under utbildningen kommer vi ta belysa styrningen av totalförsvaret, det nya beredskapssystemet, beredskapsplanering samt hur man förbereder en organisation för höjd beredskap och vilka konsekvenser det får för verksamheten. Vi kommer också att beröra konsekvenserna av ett svenskt medlemskap i Nato.

Tillsammans kommer vi att belysa utmaningarna inom totalförsvaret under seminarier och scenariobaserade diskussioner. Vi hoppas att du som kursdeltagare stöttar dina kollegors kunskapsutveckling genom ett aktivt deltagande i diskussionerna och på så sätt bidrar du till utbildningens kvalitet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, eller nyckelperson med ansvar för din organisations totalförsvars- och beredskapsplanering. Du kan arbeta på myndighet, region, kommun eller inom offentligägt affärsdrivande verk.

Förkunskaper

Försvarshögskolan förutsätter att du har goda kunskaper om den egna verksamhetens uppdrag, om totalförsvaret samt om statliga myndigheters och kommuners uppgift under höjd beredskap.

Förstudier

Förstudierna utgörs av en övergripande analys av nuvarande status vid egen verksamhet samt att övergripande ta fram eller uppdatera egen plan för utveckling av beredskapsuppdraget ur två tidsperspektiv, ett kortare på tre år och ett längre med sikte på 2030 med tillhörande kompetensutvecklingsplan på verksamhetsnivå.

Analys av egen verksamhet delges inte övriga kursdeltagare och kommer heller inte i att i detalj beröras av sekretesskäl. Den används som ett individuellt verktyg och grundplatta för planeringen av den egna myndighetens förmågeutveckling.

Registerkontroll och säkerhetsprövning

Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad vid egen verksamhet.

Sekretess under utbildningen

Deltagarnas underlag som medförs till utbildningen får inte innehålla sekretessbelagd information. Under utbildningen kommer generiska exempel och generaliseringar att tillämpas.

Lågt deltagarantal

Vid ett lågt deltagarantal kan utbildningen komma att ställas in.

Återbudsregler

Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-23

Behörighet

Utbildningen vänder sig till chefer och nyckelpersoner med ansvar för myndighetens totalförsvars- och beredskapsplanering. Deltagaren ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad vid egen myndighet.

Omfattning

Utbildningens längd är åtta dagar fördelade på tre veckor, varav en dag är avsedd för egna förberedelser och förstudier. Kursen genomförs på Försvarshögskolan i Stockholm den 7-8/11, 14-15/11 och 22-24/11.

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

24

Kostnad

30 000 kr.

Urval

Försvarshögskolan gör urval av deltagare till utbildningen.

Övrigt

Sista anmälningsdag 9 oktober 2023

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS.

Du når oss på e-post: ctss@fhs.se

Dela:
Publicerad 2021-12-17 Uppdaterad 2023-10-10