Sök
  • Start
  • Chef i totalförsvaret

Chef i totalförsvaret

Är du chef i totalförsvaret och vill utveckla dig i din roll samt träna dina förmågor för höjd beredskap? Då är det här kursen för dig.

Syftet med kursen är att bidra till att utveckla chefers förmåga i att planera, leda och utveckla tilldelat totalförsvarsuppdrag i samverkan med övriga aktörer. Syftet är också att träna chefer i ledarskap och beslutsfattning i höjd beredskap.

Innehåll och genomförande

Kursens fokuserar på hur vi från ett nuläge ska kunna utveckla vår förmåga att planera och leda totalförsvaret tillsammans i höjd beredskap, men även att påvisa vilka konsekvenser det får för krishanteringen. Ur innehållet:

  • Totalförsvaret 2021-2025
  • Uppdragstolkning, ansvar och roller,
  • Totalförsvarsjuridik, säkerhetsskydd
  • Beslutsfattning och kommunikation

Kursens är 64 timmar, varav 8 timmar är förstudier. Resterande 56 timmar fördelas på 3 veckor. Vecka ett genomförs under två dagar (16 timmar), vecka två genomförs under 3 dagar (24 timmar) och slutligen vecka tre genomförs under 2 dagar (16 timmar).

Pedagogiken utgår från aktivt lärande i samverkan genom föreläsningar, diskussioner, gruppövningar, scenarioövningar samt interaktivt arbete på läroplattformen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är ansvarig chef och ”nyckelperson” för totalförsvarsuppdraget inom offentlig verksamhet och näringslivet. Med ”nyckelperson” menar vi de befattningshavare som verkar på ett antal viktiga positioner i totalförsvarssystemet, såväl i den vertikala som i den horisontella strukturen.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig kursen effektivt, såväl som för att kunna bidra på bästa sätt, ska deltagaren innan kursstart genomföra den interaktiva Grundutbildning i säkerhetsskydd som finns på FHS läroplattform. Deltagaren ska dessutom genomföra interaktiva förstudier och uppgifter som presenteras på FHS läroplattform.

Bakgrund

Kursen Chef i totalförsvaret vid Försvarshögskolan har sin grund i riksdagens senaste försvarsbeslut och regeringens uppföljande planeringsanvisningar, som grundar sig på proposition 2020/21:30 ”Totalförsvaret 2021 – 2025 tillsammans med betänkandet ”struktur för ökad motståndskraft”, SOU 2021:25.

Kursens huvudfokus kommer att vara inriktat på hur vi från ett nuläge ska kunna utveckla vår förmåga att planera och leda totalförsvaret tillsammans i höjd beredskap, men även att påvisa vilka konsekvenser det får för krishanteringen. Under genomförandet 2021 kommer vi att fokusera på redan fastställda inriktningar av regering och riksdagen.

Kursen genomförs för första gången under hösten 2021 dessa datum 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 oktober

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 40

Slutvecka

Vecka 42

Omfattning

Kursen genoms följande datum 2021: 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 oktober

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockkholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

24

Kostnad

22 000 kr.

Studietakt

100%

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-04-19 Uppdaterad 2021-05-01