Sök

Sök
Kadetter under krigsspel.

Officersprogrammet

Vill du bli ledare i Försvarsmakten?

Officerens kärnuppgifter är att leda och utbilda militära förband i fred, kris och krig. Som chef och ledare utvecklar du medarbetarnas och det militära förbandets förmåga. Som officer behöver du kunna se det större sammanhanget och avgöra hur en viss uppgift ska genomföras för att rätt resultat ska uppnås.

Arbetsuppgifterna för en officer är många och skiftande och kan behöva lösas under extrema situationer. Under din karriär kommer du arbeta med många olika uppgifter på många olika platser, i Sverige men kanske också utomlands. En officer är aldrig färdiglärd. I officersyrket kommer du ständigt att ställas inför nya utmaningar och nytt lärande.

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning vid Försvarshögskolan som leder till en officersexamen – en högskoleexamen på grundnivå, 180 hp.

Programmet har fyra terminer av teoretiska studier på campus i Stockholm och två terminer av verksamhetsförlagd utbildning i Försvarsmakten. Som student vid programmet har du fri kost och logi, fria hemresor samt 175 kronor i dagersättning.

Fakta om Officersprogrammet

Särskilda behörighetskrav

Som officer kommer du värna om vårt lands säkerhet. Du har fått ett förtroende av det svenska folket och kan behöva fatta beslut i krig. För att vara säker på att de som börjar på Officersprogrammet kommer klara av utbildningen och yrket skiljer sig behörighet och antagningsprocess från övriga utbildningar på Försvarshögskolan.

Tester och intervjuer

I behörighetskraven ingår flera tester och intervjuer som du måste bli godkänd på för att antas till programmet.

Anmälan öppen 1 december-15 januari varje år


Bo med kompisarna — mitt i Stockholm

Under stor del av utbildningen bor du på eller i närheten av Campus Karlberg, mitt i centrala Stockholm. Det ger dig både närhet till kurskamrater, undervisningen och staden.

Officersprogrammet har tre inriktningar: krigsvetenskap militärteknik och sjökrigsvetenskap.

Möt några av våra kadetter

Jag tillhör armén liksom majoriteten av kadetterna här. Jag hoppas komma tillbaka till Livgardet och utbilda nya soldater. Vi får hela tiden höra hur mycket jobb det blir efter utbildningen med tanke på att försvaret ska växa och det känns bra att få vara en del i det.

Ella Nordström
Läs hela intervjun med Ella

De akademiska studierna har gett mig ett kritiskt förhållnings- och tänkesätt och en mycket förbättrad förmåga att utrycka mig skriftligt och muntligt, utöver den faktiska kunskapen som kurserna har erbjudit. Det är en styrka att kunna utrycka sig med ett precist språkbruk där nyttjade ordval betyder precis det som avses.

– Fredrik Lindblad
Läs hela intervjun med Fredrik

Jag uppskattar särskilt att få studera med kadetter från alla vapengrenar och kunskapsspridningen som följer med det, och så förmånen att få studera på flera orter kopplade till verksamheten. Det är lite lyx att få uppleva så mycket under ett och samma program.

– Mathilda Bergström
Läs hela intervjun med Mathilda

En unik akademisk miljö

Varför välja Officersprogrammet?

Vill du vara med när det händer? Hör några av våra kadetter berätta om varför de valde Officersprogrammet och varför de tycker att du ska söka.

Fler berättelser från Officersprogrammet

"Vi har en väldigt god gemenskap och stöttar varandra"

Harry Norbäck läser tredje terminen på Officersprogrammet.