Sök

Sök

Behörighet för Officersprogrammet

För att vara säker på att de som börjar på Officersprogrammet kommer klara av utbildningen och yrket skiljer sig behörighet och antagningsprocess från övriga utbildningar på Försvarshögskolan. Antagningsprocessen innehåller till exempel flera tester, både fysiska och psykiska, som du måste klara för att komma in.

Behörighetskrav

Officersprogrammet krigsvetenskaplig inriktning

 • Grundläggande högskolebehörighet
 • Matematik 2a eller 2b eller 2c
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Officersprogrammet militärteknisk inriktning

 • Grundläggande högskolebehörighet
 • Fysik 2
 • Matematik 3b eller 3c
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Officersprogrammet sjökrigsvetenskaplig inriktning

 • Grundläggande högskolebehörighet
 • Matematik 2a eller 2b eller 2c
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Något av följande måste uppfyllas:

 • Grundutbildning med värnplikt, minst 9 månader, lägsta godkända militärbetyg JA-2-2.

  Obs: Du kan anmäla dig till Officersprogrammet medan du gör din grundutbildning med värnplikt. Utbildningen måste vara avslutad innan programmet startar. Komplettera anmälan med utbildningsbevis så fort du fått det.


 • Grundläggande militär utbildning (GMU) + förberedande officerskurs (FOK), militärbetyg G.
 • Grundläggande militär utbildning (GMU) militärbetyg G + minst 9 månaders anställning som GSS/K.

 • Värnplikt (innan 2010). Lägsta godkända militärbetyg JA-5-5 eller X-5-5 eller 10-5-5.

Vad innebär en säkerhetsprövning?

Eftersom du som officer kommer ta del av säkerhetsklassad information och hantera vapen och ammunition, måste du som blir antagen genomgå en säkerhetsprövning innan utbildningen. Säkerhetsprövningen omfattar en säkerhetsprövningsintervju och en registerkontroll. Registerkontrollen innebär att Säpo tar ut uppgifter om dig från flera olika register.

Du kommer också genomgå en säkerhetsprövningsintervju hos Plikt- och prövningsverket. Du kommer få svara på frågor om till exempel din ekonomi, ditt umgänge och eventuella intressekonflikter. Syftet med intervjun är dels att se om du passar inom Försvarsmakten, dels skapa en medvetenhet hos dig om vad i ditt liv som kan utgöra en risk och göra dig sårbar för till exempel utpressning eller hot.

Du måste uppfylla kraven om godkänd säkerhetsprövning och kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen under hela utbildningsperioden.

Saknar du grundutbildning med värnplikt?

Information om grundutbildning med värnplikt och hur du ansöker hittar du på Försvarsmaktens webbplats.

Tester och intervjuer för behörighet

För att bli antagen till Officersprogrammet bedöms din lämplighet för utbildningen. Det görs genom intervjuer och tester på Plikt- och prövningsverket. Testerna motsvarar i stor del det som...

Anmälan och antagning

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen 1 december- 15 januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvara...

Bo med kompisarna – mitt i Stockholm

Under stor del av utbildningen vistas du på Campus Karlberg i Stockholm. Som kadett erbjuds du ett boende på campus eller i dess närhet.

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning vid Försvarshögskolan som leder till en officersexamen – en högskoleexamen på grundnivå, 180 hp.

Dela: