Sök

Sök
Studenter i Sverigesalen.

Program på grundnivå

Hitta ditt program på grundnivå

Program på grundnivå omfattar 3 år och 180 högskolepoäng. Försvarshögskolan har tre program på grundnivå.

Ett program består av flera i förväg valda kurser som leder fram till en examen. Om du läser ett program är du oftast garanterad en plats under hela utbildningen. Du läser ihop med samma kursare under större delen av studietiden.

En del program innehåller kurser eller moment som man inte har tillgång till via fristående kurser, till exempel olika praktikkurser.

Anmälningsperiod nationella program: mars-april

Anmälningsperioden till de nationella programmen är mitten av mars till mitten av april för studiestart kommande hösttermin. Observera att Officersprogrammet har en annan anmälningsperiod.

Program på grundnivå

Krig, kultur och samhälle – kandidatprogram 180 hp

Kandidatprogrammet i militärhistoria ger dig en förståelse för varför världen ser ut som den gör. Bakgrunden till konflikter och skeenden i dagens samhälle finns i militärhistorien.

Internationella flaggor på flaggstänger.

Statsvetenskap inriktning kris-hantering och säkerhet – 180 hp

Kandidatprogrammet i statsvetenskap ger dig kunskap om teorier och begrepp som fördjupar din förståelse för krig, kris och konflikt samt demokrati och rättvisa.

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen – en högskoleexamen på grundnivå, 180 hp. Anmälan öppen december – januari.

Börja studera

Så här ansöker du och behörighetskrav

Här hittar du information om hur du anmäler dig till utbildning på Försvarshögskolan. Behörighetskraven ser till att du som börjar en utbildning har rätt förkunskaper.

Frågor om studier

Här hittar du kontaktuppgifter till bland annat studievägledare och antagningsenhet, för att få mer information gällande studier vid Försvarshögskolan.

Vad händer efter anmälan?

När anmälningsperioden stänger börjar antagningsprocessen. Under tiden fram till kursstart händer flera saker. Antagningsprocessen består av flera moment. Läs din mejl regelbundet för att in...