Sök

Plugga utomlands

Vill du förbättra dina språkkunskaper, bygga ett internationellt kontaktnät och få minnen för livet?

Under din tid som student kan du spendera delar av din utbildning utomlands. Försvarshögskolan har partneruniversitet i ett flertal länder och det finns olika former av utbyten att välja på.

Olika slags utbyten

Försvarshögskolan har flera olika utbytesavtal som gör det möjligt för dig att studera, praktisera eller bedriva mindre forskningsprojekt utomlands.

Utbyten inom EU (Erasmus+)

Via Erasmus+ kan du få stipendium för att studera eller praktisera i länder inom EU. Både civila studenter och studenter på Officersprogrammet kan söka utbytesstudier via Erasmus+.

För tillfället har Försvarshögskolan avtal som gör det möjligt för dig att studera på följande lärosäten:

Försvarshögskolans partnerlärosäten för officerstudenter:

Utbyten utanför EU

Försvarshögskolan har för närvarande följande partnerlärosäten utanför EU.

  • Macquarie University, Australien (platserna är tillgängliga för fyra masterstudenter per år. Utlysning sker i november och i samband med det tillkännages ansökningsprocessen.)

Minor Field studies

Via Minor Field Studies (MFS) kan du bedriva ett mindre forskningsprojekt i ett utvecklingsland som en del av ditt examensarbete på kandidat- eller masternivå.

Det finns länder i alla världsdelar förutom Antarktis som räknas som utvecklingsländer av OECD:s biståndskommitté. Universitets- och högskolerådet har sammanställt en lista på länder dit du kan åka.

MFS-projekt kan av säkerhetsskäl inte bedrivas på platser som finns med på Utrikesdepartementets lista UD avråder.

Nordefco

Officerare som studerar på Högre officersprogrammet kan studera utomlands inom ramen för Nordic Defence Cooperation (Nordefco).

Puff bild
Utlandsstudier
Spendera en del av din utbildning på något av Försvarshögskolans partnerlärosäten.
Puff bild
Utlandspraktik
Få stipendium för att praktisera inom EU via Erasmus+.
Puff bild
Minor Field Studies
Ta chansen att bedriva ett forskningsprojekt utomlands.
Puff bild
NORDEFCO
Officerare som studerar på högre officersprogrammet kan studera utomlands inom ramen för Nordic Defence Cooperation.

Studenter berättar

Puff bild
Utlandsstudier ett självklart val
Eric Bäcklund tvekade inte en sekund inför möjligheten att plugga utomlands.
Puff bild
Krisberedskap på Kuba
Kuba är en av världens sista planekonomier. Hur påverkar det krisberedskapen vid naturkatastrofer? Statsvetarstudenten Carl-Johan Jacobsson vid Försva...
Marcus Johansson, till höger, läste sista terminen på officersprogrammet i Frankrike.
Äventyr i Saint-Cyr
Marcus Johansson läste sin sista termin på officersprogrammet på Frankrikes mest ansedda militärhögskola: Saint-Cyr i Bretagne.
Dela: