Sök

Sök

Mina studier

Här hittar du de tjänster du behöver i din vardag som student, till exempel lärplattform, Ladok, kursplaner och scheman.

Här finns också praktisk information om annat som rör själva studierna, till exempel examinationer, tillgodoräknande eller studieuppehåll.

Letar du efter detta?

Canvas (LMS)

På Försvarshögskolan används lärplattformen Canvas. Där hittar du information om dina kurser, dina uppgifter och meddelanden från dina lärare.

Schema och lokalbokning

Du hittar ditt personliga schema och scheman för andra kurser i schemaverktyget Timeedit. I Timeedit kan du också boka grupprum.

Kursplaner och kurslitteratur

Varje kurs har en egen kursplan och varje utbildningsprogram har en utbildningsplan. I dem kan du läsa vad du kommer studera och hur undervisning och examinationer kommer gå till. I litteraturlistan kan du se vad du behöver läsa under kursen.

Registrering, intyg och betyg (Ladok)

På Försvarshögskolan används studiedokumentationssystemet Ladok. I Ladok kan du till exempel registrera dig på kurser, beställa studieintyg, se dina betyg och ansöka om examensbevis.

Examination och tentamen

I princip alla kurser innehåller någon form av examination då dina kunskaper prövas. Det finns flera olika slags examinationer och några vanliga former är salstentamen, hemtentamen eller uppsats.

Pausa eller avbryta studier

Du kan ansöka om att antingen ett tidsbegränsat uppehåll i dina studier (studieuppehåll) eller om att avbryta dina studier helt och hållet (studieavbrott). I båda fallen finns det ett antal saker att tänka på, och det är alltid en bra idé att prata med en studievägledare först.

Tillgodoräknande

Om du har tidigare avklarade studier som du vill ska ingå i din examen kan du ansöka om tillgodoräknande.

Examen

När du är klar med studierna ansöker du om examensbevis. Beviset är ett intyg på att du har klarat av studierna och på de kunskaper du tillägnat dig. Du ansöker om examensbevis i Ladok.

Dela: