Sök

Sök

Studieuppehåll

Om du vill pausa dina studier och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du anmäla studieuppehåll.

Du kan göra studieuppehåll antingen med eller utan platsgaranti. Vilka skäl du har avgör vilket slags uppehåll som kan bli aktuellt.

Regler för anstånd med studiestart och studieuppehåll Pdf, 205.3 kB.

Studieuppehåll med platsgaranti

Om du har särskilda skäl att göra studieuppehåll, och om skälen är tillräckliga, kan du ansöka om studieuppehåll med platsgaranti. Då är du garanterad en utbildningsplats när du vill fortsätta dina studier. Kopior på intyg eller andra handlingar som kan styrka din ansökan ska vidimeras av två personer. Oftast beviljas studieuppehåll med platsgaranti av följande skäl:

Exempel på skäl för studieuppehåll med platsgaranti

Skäl

Krav på bifogad handling

Tidsbegränsad provanställning vid Försvarsmakten (Tidvis tjänstgörande GSS/T)

Vidimerad kopia av anställningsavtalet
samt vidimerad kopia av beslut/intyg där tjänstgöringsperiod framgår

Sjukdom

Vidimerad kopia av läkarintyg

Sociala skäl

Redogörelse av skäl samt vidimerade kopior
av handlingar som styrker åberopade skäl

Annat skäl

Vidimerad kopia av intyg som styrker åberopade skäl

Studieuppehåll utan platsgaranti

Om du inte har några särskilda skäl till varför du vill göra studieuppehåll får du göra studieuppehåll utan platsgaranti. Det innebär att du endast kan fortsätta studierna i mån av plats efter uppehållet.

Prata med studievägledare

För säkerhets skull rekommenderar vi att du kontaktar en studievägledare innan du anmäler studieuppehåll. Då kan du få hjälp att planera ditt uppehåll och återupptagandet av studierna. Studievägledarna kan också ge information om eventuella förändringar i utbildningsutbudet.

studievagledning@fhs.se

Studieuppehåll på Officersprogrammet

För dig som studerar på Officersprogrammet gäller samma instruktioner för att anmäla studieuppehåll, men eftersom du också tillhör Försvarsmakten behöver du även kontakta din mentor på Kadettbataljonen.

Anmäl studieuppehåll genom att fylla i formuläret. Kom ihåg att bifoga eventuella intyg (se tabellen ovan).

Ansöker du om studieuppehåll med platsgaranti? * (obligatorisk)
Ansöker du om studieuppehåll med platsgaranti?


Om Ja på föregående fråga, ange skäl till platsgaranti
För att beviljas platsgaranti måste du kunna styrka särskilda skäl till det. Om Försvarshögskolan finner att du inte har tillräckligt skäl för att beviljas platsgaranti och din ansökan avslås kommer Försvarshögskolan att registrera studieuppehåll utan platsgaranti för den period du angivit i din anmälan.
Om Ja på föregående fråga, ange skäl till platsgaranti

Bifoga nödvändiga handlingar.
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen

Har du fyllt i alla fält?
Fält markerade med en röd asterix är obligatoriska och måste fyllas i. Du får en bekräftelse skickad till din e-postadress, om du inte får en bekräftelse är inte formuläret korrekt ifyllt.

Ansök med blankett

Du kan också ansöka genom att fylla i blanketten Ansökan om studieuppehåll med platsgaranti Pdf, 262.2 kB.. Om du vill anmäla studieuppehåll utan platsgaranti använder du samma blankett och väljer att inte åberopa några skäl.

Skicka ifylld blankett och bilagor till:

Försvarshögskolan
Box 27805
Stockholm

När du vill återuppta dina studier efter ett studieuppehåll anmäler du det via formuläret.
Återupptag av studier * (obligatorisk)
Återupptag av studier
Ansök om återupptag med blankett

Du kan också ansöka genom att fylla i blanketten Ansökan/anmälan om återupptag av studier efter studieuppehåll Pdf, 51.5 kB..

Skicka ifylld blankett till:

Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 Stockholm

Om du inte håller med om ett beslut som Försvarshögskolan har fattat kan du överklaga.

Dela: