Sök

Studieuppehåll

Om du vill pausa dina studier och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du ansöka om studieuppehåll.

När du ansöker om studieuppehåll är det viktigt att du anger varför du vill göra uppehållet och om möjligt bifogar handlingar som styrker dina skäl i ansökan. Det beror på att det finns två olika slags studieuppehåll: studieuppehåll med eller utan platsgaranti.

Dina skäl till att göra studieuppehåll avgör vilket slags uppehåll som blir aktuellt.

Studieuppehåll med platsgaranti

Om du kan styrka dina skäl till att göra studieuppehåll, och om skälen är tillräckliga, får du göra studieuppehåll med platsgaranti. Då är du garanterad en utbildningsplats när du vill fortsätta dina studier. Kopior på intyg eller andra handlingar som kan styrka studieuppehåll med platsgaranti ska vidimeras av två personer. Oftast beviljas studieuppehåll med platsgaranti av följande skäl:

  • Tidsbegränsad provanställning vid Försvarsmakten (Tidvis tjänstgörande GSS/T)
  • Sociala skäl
  • Sjukdom
  • Övriga skäl som anses tillräckliga

Studieuppehåll utan platsgaranti

Om du inte vill åberopa några särskilda skäl till studieuppehåll är du inte garanterad en plats när du vill fortsätta dina studier. Du beviljas då studieuppehåll utan platsgaranti och får fortsätta studierna i mån av plats.

En ansökan om studieuppehåll blir alltså alltid beviljad, men dina skäl avgör om du är garanterad en utbildningsplats när du kommer tillbaka eller inte.

Ansök om studieuppehåll

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om studieuppehåll med platsgarantiPDF. Där anger du varför du vill göra studieuppehåll, samt vilken tidsperiod uppehållet gäller. Om du vill ansöka om studieuppehåll utan platsgaranti använder du samma blankett — fyll då i att du inte vill åberopa några skäl.

Skicka ifylld blankett och bilagor till:

Försvarshögskolan
Box 27805
Stockholm

Studieuppehåll på officersprogrammet

Du som är student på officersprogrammet ansöker om studieuppehåll enligt beskrivningen ovan. Eftersom du också tillhör Försvarsmakten behöver du kontakta din mentor på Kadettbataljonen.

Prata med studievägledare

För säkerhets skull rekommenderar vi att du kontaktar en studievägledare innan du ansöker om studieuppehåll. Då kan du få hjälp att planera ditt uppehåll och återupptagandet av studierna. Studievägledarna kan också ge information om eventuella förändringar i utbildningsutbudet.

Kontakt

studievagledning@fhs.se

Fortsätta efter studieuppehåll

När du vill återuppta dina studier efter ett studieuppehåll anmäler du det genom att skicka in blanketten Ansökan/anmälan om återupptag av studier efter studieuppehåll.

Ifylld blankett skickas senast 2 månader innan kursstart till:

Försvarshögskolan
Box 27805
Stockholm

Överklaga beslut

Om du inte håller med om ett beslut som Försvarshögskolan har fattat kan du överklaga.

Dela: