Sök

Registrering

För att dina studier ska kunna dokumenteras behöver du registrera dig i Ladok.

Registrering är obligatoriskt och krävs för att du ska behålla din studieplats. Det är registreringen som gör det möjligt för dig att till exempel söka studiemedel, ta ut examen och söka studentbostad.

Registrering för dig som är ny student

Du som inte har studerat på Försvarshögskolan tidigare följer instruktionerna under "Första gången du registrerar dig" (gäller för dig som ska studera civil utbildning).

Så här gör du för att registrera dig första gången:

 1. Gå till www.student.ladok.se och klicka på "Välj lärosäte för inloggning".

 2. Om du inte har ett aktivt studentkonto på Försvarshögskolan sedan tidigare, välj "www.universityadmissions.se". (Om du redan har ett aktivt FHS-konto, välj Swedish Defence University och använd FHS-kontot för att logga in. Gå sedan direkt till punkt 5).

 3. Klicka på "Proceed to login".

 4. Skriv in ditt personnummer och lösenord (samma som du använder på antagning.se).

 5. Välj Försvarshögskolan i listan med lärosäten.

 6. Innan du slutför registreringen är det viktigt att du anger en aktuell mejladress i Ladok, eftersom det är till den som Försvarshögskolan skickar inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto. Om du har studerat vid ett annat lärosäte tidigare är det särskilt viktigt att du kontrollerar din mejladress innan du slutför registreringen. (För att kontrollera och uppdatera mejladress i Ladok, gå till "Mina uppgifter" och kontrollera att din e-postadress är korrekt. Om den inte är det, klicka på ”Ändra kontaktvägar” för att lägga in en aktuell mejladress.)

 7. För att slutföra din registrering, se listan under "Aktuell utbildning" och "Kommande". Där ser du kurser och program du är antagen till. Klicka på "Registrera" och bekräfta genom att klicka på "Registrera mig". När kursen eller programmet hamnar i listan under "Aktuella" är registreringen klar.

Registrering under studierna

Du som är student på termin två eller senare på ett kandidat- eller masterprogram måste registrera dig i början av varje ny termin. Följ instruktionerna under "Registrering under studierna".

Om du studerar kandidat- eller masterprogram måste du registrera dig i början av varje ny termin.

Så här gör du:

 1. Gå till www.student.ladok.se och klicka på "Välj lärosäte för inloggning".

 2. Välj Swedish Defence University och använd ditt FHS-konto för att logga in.

 3. Välj Försvarshögskolan i listan med lärosäten.

 4. I listan under "Aktuell utbildning" och "Kommande" ser du kurser och program du är antagen till. Klicka på "Registrera" och bekräfta genom att klicka på "Registrera mig". När kursen eller programmet hamnar i listan under "Aktuella" är registreringen klar.

Problem vid registrering?

Om du har problem med att registrera dig kan det bero på flera orsaker, till exempel:

Omregistrering efter studieavbrott

Om du vill fortsätta på en kurs eller ett program som du tidigare varit registrerad på men inte avslutat behöver du ansöka om omregistrering. Det gäller till exempel efter studieavbrott.

För att ansöka om att bli omregistrerad kontaktar du kurs- eller programadministratören på institutionen. Omregistrering kan bara ske i mån av plats och resurser.

Återuppta studier efter studieuppehåll

Efter studieuppehåll behöver du inte ansöka om omregistrering. Då ansöker du istället om återupptag av studier efter studieuppehåll.

Dela: