Sök

Sök

Examen

När du är klar med studierna och vill ta ut en examen ansöker du om examensbevis. Examensbeviset intygar dina avklarade studier och de kunskaper du tillägnat dig.

För att få ett examensbevis måste du uppfylla kraven för examen. Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala regler. Om kraven för examen är uppfyllda utfärdas examen.

Digitala examensbevis

Från och med 1 mars 2024 utfärdar Försvarshögskolan endast digitala examensbevis i Ladok. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat. För dig som student innebär det att du hämtar ditt examensbevis direkt i Ladok, istället för att få det skickat till dig från lärosätet. För ansökan inkommen efter 28 februari utfärdas digitalt examensbevis.

Examensbeviset du hämtar är en representation av det beslut om examen som finns i Ladok. Ditt digitala examensbevis finns alltid tillgängligt, du kan hämta det i Ladok för studenter (eller Ladok för alumner) när som helst.

När din examen har utfärdats hämtar du examensbeviset genom att logga in i Ladok för studenter och välja fliken ”Examen och bevis” (gäller endast om din examen utfärdas efter 1 mars 2024).

Vi kommer skicka ett meddelande till den e-postadress som du har i Ladok när beslut om examen har tagits. Därför är det viktigt att du har registrerat en e-postadress som du använder. Du kan själv ändra din e-postadress i Ladok för studenter.

När du väntar på att få beslut, kontrollera även i din skräppost (spam) ifall e-postmeddelandet hamnat där.

För att öppna examensbeviset på ett korrekt sätt ska du först ladda ner det på din dator och sedan öppna det med en PDF-läsare. Om du öppnar det med en PDF-redigerare, är risken att du inte kan öppna det eftersom dokumentet inte är tillåtet att redigera.

Examensbeviset du hämtar kommer vara e-stämplat. Det betyder att mottagaren av examensbeviset kan kontrollera att dokumentet inte har ändrats sedan hämtningen från Ladok.

Läs om digital examen och verifiering av e-stämplade dokument här.

Ansök om examensbevis, digitalt

Ansök digitalt genom att logga in i Ladok. Kontrollera att dina kontaktuppgifter i Ladok är korrekta innan du skickar din ansökan.

Har du inte kvar dina inloggningsuppgifter kan du välja Ladok för alumner och logga in med hjälp av BankID. Du kan också ansöka via blankett.

Ansök om examensbevis, blankett

Om du vill använda blankett eller om du ska ansöka om högskoleexamen (120 hp) ansöker du istället med blanketten Ansökan om examensbevis. Pdf, 77.8 kB. Om du har tillgodoräknat dig studier som ska ingå i din examen ska du bifoga beslut om detta. Det gäller även studier utomlands.

Skicka ifylld blankett och eventuella bilagor som PDF till:
examen@fhs.se

Informationen riktar sig till dig som har en utfärdad examen och vill dela information om din examen med någon (t.ex. en arbetsgivare).

Du som är student eller alumn och har en utfärdad examen kan logga in i Ladok för studenter och hämta en kod för delning av information om din examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren (t.ex. en arbetsgivare) att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll.

Läs mer om delning av examen här

Examina på Försvarshögskolan

Försvarshögskolan utfärdar följande examina. En termins studier motsvarar 30 högskolepoäng (hp).

Examensregler för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Försvarshögskolan Pdf, 728.4 kB.

  • Högskoleexamen (120 hp)
  • Kandidatexamen (180 hp)
  • Officersexamen (yrkesexamen, 180 hp)
  • Magisterexamen (60 hp)
  • Masterexamen (120 hp)
  • Licentiatexamen (120 hp)
  • Doktorsexamen (240 hp)

Huvudområden i kandidat-, magister- och masterexamen vid Försvarshögskolan

Nedan anges vilka huvudområden som kan utgöra huvudområdet i respektive examen.

K: Kandidatexamen
Mg: Magisterexamen
Ms: Masterexamen

Huvudområden i kandidat-, magister- och masterexamen vid Försvarshögskolan

Huvudområde

Examen

Försvarssystem

System Science for Defence and Security

Ms

Historia med inriktning mot militärhistoria

History with specialisation in Military History

K Ms

Juridik med inriktning folkrätt

Law with specialisation in International Law

K

Juridik med inriktning mot internationell operativ juridik

International Operational Law

Mg

Krigsvetenskap

War Studies

Mg Ms

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet

Leadership and Command & Control for Defence, Crisis Management and Security

K Mg Ms

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet

Political Science: Security Studies

K Mg Ms


Forskarutbildningsämnen i licentiatexamen och doktorsexamen vid Försvarshögskolan.

Nedan anges forskarutbildningsämnen i respektive examen.

L: Licentiatexamen
D: Doktorsexamen

Ämnen med Licentiat- och doktorsexamen vid Försvarshögskolan
FORSKARUTBILDNINGSÄMNE

Examen

Krigsvetenskap

War Studies

L D

Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Political Science: Security Studies

L D

Frågor och svar om examen och examensbevis

När du har ansökt om ditt examensbevis och Försvarshögskolan har utfärdat och registrerat beviset i Ladok anses du ha en examen.

Kurser som ska ingå i examen måste vara på högskolenivå och vara avslutade med ett slutbetyg.

Magister- eller masterexamen får inte innehålla kurser som ingått i den grundläggande examen, som t.ex. kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng.

Examensbeviset består dels av en förstasida där utfärdandedatum och examensbenämning framgår och dels av en eller flera sidor där de ingående kursernas namn, poäng, betyg och betygsdatum framgår. Samtliga uppgifter i examensbeviset redovisas på svenska och engelska.

Examensbeviset innehåller också en examensbilaga på engelska som kallas Diploma Supplement. Den beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Examensbeviset dateras med det datum då examen utfärdas.

Om examensansökan är komplett när den inkommer ska det normalt inte ta längre än en månad. Vid terminsslut och semestertider kan handläggningstiden bli längre, dock inte längre än två månader.

Innan du ansöker om examensbevis måste du själv kontrollera att ditt namn är korrekt i Ladok. Namnuppgifter hämtas från folkbokföringen som uppdateras regelbundet. Det går inte att ändra namn i examensbevis som redan är utfärdade.

Då kan du få en vidimerad kopia av Försvarshögskolans arkivexemplar, vänligen kontakta Arkivet vid Försvarshögskolan, arkivet@fhs.se.

Ange namn, personnummer, vilken examen det gäller samt år för utfärdande.

Observera att detta endast gäller för examensbevis utfärdade innan 1 mars 2024.

Kontakt

Om du har frågor om din examen kan du kontakta oss via e-post: examen@fhs.se

Dela: