Sök

Sök

Examensceremoni

föreläsningssal med festklädda personer, blommor i förgrunden

Foto: Anders G Warne

Försvarshögskolans examensceremoni för civila studenter genomförs årligen i slutet av oktober. Ceremonin är för dig som ansökt om och fått ut examen på kandidat- eller magister/masternivå vid Försvarshögskolan.

Examensceremoni år 2024 äger rum den 22 och 23 oktober. Detaljer och fördelning av kandidat, nationell resp internationell magister/master beslutas i augusti. Tidigaste ceremonitid är dock kl 15:00.

Anmäl dig till ceremonin här: https://survey.fhs.se/Survey/829

Deadline anmälan: 2 september 2024

För att delta i examensceremonin 2024 ska du anmäla dig senast den 2 september för att vi ska få en uppfattning om hur många ceremonier vi behöver genomföra. Du har fram till och med den 13 september 2024 på dig att ta ut din formella examen. Detta för att vi ska hinna ta fram och trycka diplom, programblad mm.

Du som tagit ut din examen under de senaste två åren, men inte haft möjlighet att delta i ceremonin tidigare år, har möjlighet att anmäla dig till aktuell examensceremoni.

Kandidat- och masterceremonier

Vi genomför som regel två till tre ceremonier för att få plats med alla diplomander och två-tre gäster per diplomand. Vi brukar ha en renodlad kandidatceremoni och två magister-/masterceremonier men upplägget beror på antalet anmälda i de olika kategorierna.

Examensceremonin består av en ceremonidel med diplomutdelning och tal och därefter ett mingel med snittar.

Om du har frågor, kontakta examensceremoni@fhs.se

Dela: