Sök

Examensceremoni

Försvarshögskolans examensceremoni för civila studenter genomförs årligen.

The Swedish Defence University Graduation Ceremoniy takes place every year.

Ceremonin är för dig som ansökt om och fått ut examen på kandidat- och magisternivå ./ The ceremony is for you who have received your graduation at bachelor or master level.

Om du har frågor, kontakta examensceremoni@fhs.se / If you have any questions, please contact examensceremoni@fhs.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 oktober klockan 23.30.
Dela: