Sök

Ny student

Välkommen som student på Försvarshögskolan! Här finns allt du behöver veta och göra nu.

Under tiden mellan antagningsbesked och studiestart finns några saker du behöver göra. För att inte missa några viktiga förberedelser kan du ta hjälp av checklistan nedan.

Checklista inför studiestart

Antagningsbeskedet kommer i juli om studierna börjar på hösten och i december om studierna börjar på våren. Om du har blivit antagen i urval 1 behöver du tacka ja för att behålla din plats. Det gör du på "mina sidor" på antagning.se.

Har du blivt reservantagen? Läs mer här.

Aktuella datum

På sidan "viktiga datum" på antagning.se kan du se exakt när antagningsbeskedet kommer och när du senast måste tacka ja.

Om du vill ansöka om studiemedel från CSN gör du det på "Mina sidor" på csn.se. Ansök i god tid.

Terminstider

När du ansöker om studiemedel kan du behöva ange studietid, till exempel när terminen börjar och slutar.

Som ny student behöver du registrera dig i Ladok. Registrering är obligatoriskt och krävs för att du ska behålla din plats.

Registrering för höstterminen 2020 är öppen 17-23 augusti.

Det är viktigt att du anger en mejladress vid registrering i Ladok för att du i nästa steg ska kunna få ett studentkonto (FHS-konto).

Registrering på kurser som startar senare under ht20

För följande kurser, som startar senare än terminsstart vecka 36, gäller följande registreringstider:


Registreringstider ht 20
KursnamnStudiestartRegistreringsperiod
Taktiska och etiska aspekter på autonoma systemVecka 489 november — 15 november
Logistik för försvarssystemVecka 489 november — 15 november
Hot och riskhanteringVecka 4014 september — 20 september
Cyberoperationer i antagonistisk miljöVecka 4014 september — 20 september
Lagstiftning för kris och krig - krisberedskap och totalförsvarVecka 4014 september — 20 september

När du registrerat dig skapas automatiskt ett studentkonto (FHS-konto) som du använder för att logga in på bland annat studentmejl, lärplattform och bibliotekets webbplats.

Innan du kan använda kontot behöver du välja ett personligt lösenord.

När du är registrerad och har ett FHS-konto kan du se ditt fullständiga schema och logga in i lärplattformen.

Schema

Hitta schema (du kan se en enklare version av schemat innan du är registrerad)

Lärplattform (Canvas)

När du aktiverat ditt FHS-konto kan du logga in i lärplattformen Canvas.

Canvas är det digitala navet för dina studier. Där hittar du kursspecifika ytor med till exempel föreläsningsmaterial, inlämningsuppgifter, diskussionsforum och utvärderingsformulär.

Program för distansundervisning (Zoom)

På Försvarshögskolan används programmet Zoom för distansundervisning. Läs Anna Lindh-bibliotekets guide för Zoom.

Kursplan och kurslitteratur

Vi rekommenderar att du läser igenom kursplan och litteraturlista för din första kurs innan du börjar. På så vis är du förberedd på studiestarten och kan köpa din kurslitteratur i god tid. Se kursplaner och kurslitteratur för program.

Kursplaner och kurslitteratur för fristående kurser hittar du på respektive kurssida. Gå till sök utbildning för att hitta din kurs.

I samband med registrering skapas ditt personliga passerkort. Du hämtar kortet i receptionen/vakten i Försvarshögskolans huvudbyggnad på Drottning Kristinas väg 37.

Hösttermin 2020

Höstterminen 2020 du kan tidigast hämta ditt passerkort den 31 augusti. Ta med giltig legitimation. Om undervisningen på din kurs eller ditt program sker på distans på grund av Covid-19 går det bra att du hämtar kortet först när du behöver tillgång till Försvarshögskolans lokaler.

I början av höstterminen arrangeras en introduktionsdag för alla nya studenter, då personal från olika delar av högskolan ger dig praktisk information som du behöver känna till som student hos oss.

Digital introduktionsdag 2020

På grund av Covid-19 genomförs introduktionsdagen 2020 helt digitalt.

Covid-19: information till nya studenter

Höstterminen 2020 kommer påverkas av Försvarshögskolans åtgärder för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Som huvudregel kommer undervisning ske på distans, men campusbaserad undervisning kan förekomma. För att se vad som gäller på din kurs eller ditt program, kontrollera ditt schema regelbundet.

Försvarshögskolans allmänna riktlinjer för studenter rörande Covid-19. (Informationen uppdateras löpande.)

Rundvandring på Försvarshögskolan

Nyfiken på din nya studiemiljö? Följ med ordförande i studentkåren på en rundvandring på Försvarshögskolans campus.

Observera att rutiner för bibliotekslån har ändrats sedan filmen producerades. Läs mer om lån på Anna Lindh-bibliotekets webbplats.

Efter studiestart

Här på studentportalen hittar du det mesta du behöver veta under studietiden. För att din studiestart ska vara så enkel som möjligt har vi här samlat det som är bra att känna till redan från start.

På Försvarshögskolan har du tillgång till flera IT-resurser för att underlätta dina studier. Om du har frågor kan du få hjälp av vår Helpdesk, antingen på plats eller via mejl eller telefon.

Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och specialbibliotek med inriktning mot försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Som student har du tillgång till biblioteket på Drottning Kristinas väg. Där finns studieplatser, grupparbetsplatser och en tyst zon. Studenter på Officers­programmet har också tillgång till biblioteksfilialen vid Militärhögskolan Karlberg.

Rundvandring i biblioteket

Resurser och stöd på biblioteket

Biblioteket stödjer dig som student i akademisk informationssökning och användning av referens­hanteringsprogram inför arbete med inlämningsuppgifter eller uppsatsskrivande. Det finns möjlighet att ställa frågor via exempelvis chatt eller boka handledning. Till dig med funktions­nedsättning erbjuder biblioteket också läsprogram, talböcker och annan anpassad media.

Du når alltid bibliotekets elektroniska resurser via bibliotekets webbplats. Du loggar in med ditt FHS-konto.

Digitala verktyg

Biblioteket ansvarar för Försvarshögskolans digitala verktyg, till exempel lärplattformen Canvas och e-mötesverktyget Zoom.

Lärplattformen Canvas fungerar som ett digitalt klassrum och det är där du exempelvis hittar kursinformation, lämnar in uppgifter och kommunicerar med studiekamrater och lärare. Zoom används vid genomförande av seminarier eller föreläsningar i realtid. Om du har frågor om de digitala verktygen, kontakta lms@fhs.se.

Läromedelscentral för officersprogrammet

Du som läser officersprogrammet lånar din kurslitteratur i läromedelscentralen (LMC) på Militärhögskolan Karlberg.

Försvarshögskolan är ett skyddsobjekt. Därför finns skyddsvakter i våra lokaler och alla studenter har ett personligt passerkort.

På Försvarshögskolan finns flera olika former av stöd som kan hjälpa dig med studierna och att må bra under din tid som student.

Som student har du rätt att påverka. Det gäller både dina studier och livet på Försvarshögskolan i övrigt. Det finns flera sätt att engagera dig på — du kan till exempel bli medlem i Försvarshögskolans studentkår.

Examinator

En examinator är även den som fastställer ett betyg i Ladok. Det är även till examinator man vänder sig för att få sitt betyg omprövat.

Studierektor

En studierektor ansvarar för det mesta som rör ett visst ämne, till exempel statsvetenskap eller krigsvetenskap. Till studierektorn kan du bland annat vända dig om du har klagomål.

Programansvarig

Programansvarig har ett övergripande och sammanhållande ansvar för programmen på Försvarshögskolan. Varje program har en programansvarig.

Studie- och yrkesvägledare

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp med allmänna studiefrågor, tips och råd kring studieteknik och studievanor eller diskutera framtiden efter studierna.

Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS)

På FUS arbetar bland annat studievägledare, examenshandläggare och antagningshandläggare. Hit kan du vända dig om du har frågor som rör studieuppehåll, undantag från behörighetskrav eller andra studieadministrativa frågor. Kontakt: fus@fhs.se

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen bemannas av personal från FUS och här kan du hämta din rättade tentamen samt få hjälp med enklare frågor.

Akademiska begrepp

Under studietiden på högskolan kan du stöta på många ord och begrepp som kan vara främmande. Här hittar du de flesta och vad de betyder.

Reservantagen - vad händer nu?

Under vecka 35 har Försvarshögskolan påbörjat reservantagningen till de kurser och program som inte blivit fyllda.

Äta och fika

Hungrig eller fikasugen? Här är några tips på restauranger och caféer i närheten av campus.