Sök

Antagen till Högre officersprogrammet

2020-06-01
Med anledning av pandemin och den rådande situationen så är inriktningen att HOP 20-22 kommer att inledas som distans-undervisning. Det är därför viktigt att alla förbereder sig på att delta i distansundervisning utan möjlighet att ta del av undervisningen på plats på FHS, Drottning Kristinas väg i Stockholm.

I enlighet med regeringens riktlinjer bedriver FHS fram till nu undervisningen på distans. De senaste riktlinjerna från regeringen öppnar upp för undervisning på campus. Det är dock mycket osäkert om läget till följd av pandemin kommer att göra det möjligt att bedriva undervisning i FHS lokaler på Drottning Kristinas väg vid HOP 20-22 uppstart v 032.

Vi planerar därför att inledningsvis bedriva HOP undervisning under hösten 2020 i form av distansundervisning. Det innebär att HOP uppstart v 032 och de inledande kurserna förbereds som distansundervisning utan fysisk närvaro av deltagare i HOP 20-22.

Utrustning och kurslitteratur skickas hem

Ni kommer därför att få IT-utrustning, information om IT-stöd och viss kurslitteratur hemsänd för att kunna påbörja era studier på distans. Vi inleder måndag v 032 med en uppstart där ni kommer att ansluta via det digitala verktyget zoom. Ni kommer via zoom att träffa era kamrater och programlärare samt få del av information och vissa föreläsningar. Ni kommer även att få tillgång till viss litteratur mm genom andra digitala verktyg.

I det fall förutsättningarna förändras kan närvaro vid undervisningen vid FHS, Drottning Kristinas väg komma att tillåtas. Närvaro vid undervisningen kan i det fallet komma att begränsas genom restriktioner avseende individuell distansering med mera. Oavsett händelseutvecklingen kommer alla att kunna delta i undervisningen på distans v 032 och de närmast följande veckorna.

Kursbeskrivningar och schema

Längre ner på sidan ligger de första kursbeskrivningarna och ett schema för v032. För resterande kurser kommer informationen finnas i Canvas.

Passerkort, namnbricka och nycklar

From v 32 kan inpasseringskort uthämtas i FHS reception hos vakten. Det finns ett kuvert, innehållande passerkort, namnbricka och nyckel till bok & klädskåp. Tillträde till byggnaden sker genom att kalla på vakten via telefonnummer anslaget vid huvudingången. Legitimation krävs. Med passerkortet kan ni sedan inpassera i byggnaden vilket ger tillgång till bibliotek, era skåp med mera.

Deltagare på HOP 20-22 kommer att indelas i 6 st avdelningar. Varje avdelning indelas i 3 st grupper. Grupperna har en central betydelse i lärandet och utnyttjas ofta som arbetsgrupp eller seminariegrupp.

FHS-konto

Redan nu har HOP 20-22 studerande ett FHS-konto tillgängligt för att nå utvalda IT-tjänster på FHS. Ni kommer att få information om FHS-kontot med det IT-paket som sänds ut till er hemadress. Vissa har redan nu fått ett email med denna information, under förutsättning att er email adress är angiven i er LADOK-registrering. Om ni har IT relaterade frågor kring FHS-kontot så kan ni ta kontakt med FHS helpdesk.

Ytterligare information kommer att delges på webben. Det är därför av stor betydelse att ni följer informationen efterhand som den uppdateras på den här sidan. (www.fhs.se/antagen-hop)

Kontakt

Vi har bett er att godkänna den adress ni bor på inför utskick av materiel innan kursstart. Skulle något förändras efter er bekräftelse, ber vi er att kontakta ingrid.lundblad@fhs.se.

Under semesterperioden v 27-30 har vi begränsade möjligheter att snabbt att besvara frågor.

Dela: