Sök

Antagen till Högre officersprogrammet HOP 22-24

Här kommer vi att lägga all information ni behöver inför kursstart hösten 2022.

Studentportalen innehåller generell information om att studera vid FHS och vänder sig till alla studenter, civila och militära, vid FHS. Den här sidan innehåller information som specifikt gäller HOP, följ den regelbundet, för uppdaterad information till dig som ska börja HOP.

Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och specialbibliotek med inriktning mot försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Du har tillgång till biblioteket på Drottning Kristinas väg. Där finns studieplatser, grupparbetsplatser och en tyst zon.

Resurser och stöd på biblioteket

Biblioteket stödjer dig i akademisk informationssökning och användning av referens­hanteringsprogram inför arbete med inlämningsuppgifter eller uppsatsskrivande. Det finns möjlighet att ställa frågor via exempelvis chatt eller boka handledning. Till dig med funktions­nedsättning erbjuder biblioteket också läsprogram, talböcker och annan anpassad media.

Du når alltid bibliotekets elektroniska resurser på distans via bibliotekets webbplats och bibliotekets sökverktyg Primo. Du loggar in med ditt FHS-konto.

Digitala verktyg

Biblioteket ansvarar för Försvarshögskolans digitala verktyg, till exempel lärplattformen Canvas och e-mötesverktyget Zoom.

Lärplattformen Canvas fungerar som ett digitalt klassrum och det är där du exempelvis hittar kursinformation, lämnar in uppgifter och kommunicerar med studiekamrater och lärare. Inspera är ett system som används för digital tentamen. Zoom används vid genomförande av seminarier eller föreläsningar i realtid. Om du har frågor om de digitala verktygen, kontakta lms@fhs.se.

Läromedelscentral för Högre officersprogrammet

Du som läser Högre officersprogrammet lånar din kurslitteratur i läromedelscentralen (LMC) på Försvarshögskolan.

På Försvarshögskolan har du tillgång till flera IT-resurser för att underlätta dina studier. Om du har frågor kan du få hjälp av vår Helpdesk, antingen på plats eller via mejl eller telefon.

Försvarshögskolan är ett skyddsobjekt. Därför finns skyddsvakter i våra lokaler och alla studenter har ett personligt passerkort.

På Försvarshögskolan finns flera olika former av stöd som kan hjälpa dig med studierna och att må bra under din studietid. Du som går Högre officersprogrammet omfattas inte av studenthälsovården, utan du vänder dig till din företagshälsovård vid behov.

Det finns flera sätt att engagera dig i dina studier och livet på Försvarshögskolan — du kan till exempel bli medlem i Försvarshögskolans studentkår.

Programledning

Programledningen har ett övergripande och sammanhållande ansvar för Högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan.

mvi.programledningHOP@fhs.se.

Examinator

En examinator är även den som fastställer ett betyg i Ladok. Det är även till examinator man vänder sig för att få sitt betyg omprövat.

Studierektor

En studierektor ansvarar för det mesta som rör ett visst ämne, till exempel krigsvetenskap, försvarssystem eller ledarskap och ledning.
Till studierektorn kan du vända dig om du har synpunkter på betygssättning, bemötande från lärare eller utbildningskvalitet.

Tipsen till dig som just börjat HOP

  • Engagera dig i din studiegrupp.
  • Skaffa en fyskompis.
  • Fundera tidigt på uppsatsämne.
  • Se upp för cykelstölder.

Och kom ihåg att HOP inte är en befattningsutbildning utan en utbildning i kreativt och kritiskt tänkande.

Dela: