Sök

Sök

Antagen till Officersprogrammet 2021-2024

Här hittar du som är antagen till Officersprogrammet översiktlig information om vad som händer härnäst.

18 juni: antagen i urval 1

Du som har blivit antagen i urval 1 måste tacka ja till din plats, annars förlorar du den. Det gör du på "mina sidor" på antagning.se senast 29 juni.

Om du inte vill ha din plats lämnar du återbud på antagning.se.

30 juni: antagen i urval 2

Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv efter urval 2 behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

Placerad som reserv

Reservantagningen kommer att ske under vecka 32 (9-15 augusti). Då kontaktar vi reserver i tur och ordning via telefon eller via den mejladress du har angivit på antagning.se.

Observera att Försvarshögskolan inte har något upprop dit du kan komma för att ta en studieplats i anspråk.

Antagen med villkor

Om du blivit antagen med villkor behöver du styrka att du uppfyllt samtliga villkor senast vid programstart för att få registrera dig på Officersprogrammet och börja dina studier.

Läs mer nedan under punkt 3 vad som gäller vid registrering.

Villkoren kan vara att du ännu inte har en godkänd militär grundutbildning och/eller att din säkerhetsprövning inte blivit godkänd ännu.

 • För att styrka godkänd militär grundutbildning laddar du själv upp intyg på "Mina sidor" på antagning.se. Gör det så snart du blivit klar med din militära grundutbildning. För information om vad som räknas som militär grundutbildning, se Försvarshögskolans antagningsordning. Pdf, 423.6 kB.

 • Säkerhetsprövning kontrolleras av Försvarshögskolan. Endast sökande som inte klarar säkerhetsprövning blir kontaktade. Om ditt antagningsbesked på antagning.se ändras till enbart "antagen" innebär det att säkerhetsprövningen är godkänd (förutsatt att du även har godkänd militär grundutbildning).

Om du fortfarande är antagen med villkor, men har styrkt att du har en godkänd militär grundutbildning, beror villkoret på att säkerhetsprövningen fortfarande kontrolleras. Så snart Försvarshögskolan har fått information om en godkänd säkerhetsprövning kommer detta villkor att tas bort.

Läs mer om antagning med villkor

Om du har frågor om antagning med villkor, kontakta officersprogrammet@fhs.se.

Din första termin på Officersprogrammet kommer att påverkas av pågående coronapandemi. Det du ska förbereda dig för är att terminen kommer inledas med inryckningsveckor (v 33-34) på Militärhögskolan Karlberg i Försvarsmaktens regi. Därefter startar dina studier på Försvarshögskolan vecka 35 med en mix av campusbaserade studier och distansstudier.

Mejl från Militärhögskolan Karlberg

Information om inryckningsveckorna, resa till och boende på Karlberg skickas via mejl från Militärhögskolan Karlberg under vecka 25. Mejlet skickas till den mejladress du har angivit på antagning.se.

Om du har frågor om detta, kontakta Militärhögskolan Karlberg på mhsk-229komp@mil.se i samband med att du tackar ja till din plats.

21 juli-8 augusti: du registrerar dig på programmet

Som ny student behöver du registrera dig i studiedokumentationssystemet Ladok. Registrering är obligatoriskt för dig som antagits i urval 1 eller urval 2 och krävs för att du ska behålla din plats.

Registreringen öppnar kl. 13.00 den 21 juli och stänger den 8 augusti.

Du ska registrera dig på två kurser:

 • Grundkurs introduktion krigsvetenskap (1OP480) och
 • Ledarskap 1, grundkurs (1OP484)

Du kommer få ett påminnelsemejl när registreringen öppnar. Det skickas till den mejladress du angett på antagning.se.

Registrering för dig som är antagen som reserv

Om du har blivit reservantagen under vecka 32 (9-15 augusti) gör Försvarshögskolan registreringen åt dig.

Som bekräftelse på din registrering kommer du få ett mejl från vår IT-avdelning med information om hur du aktiverar ditt studentkonto (FHS-konto). Läs mer om detta under punkt 4.

Registrering för dig som fortfarande är antagen med villkor

Om du är antagen med villkor (se vidare under punkt 1), kommer du inte kunna registrera dig under registreringsperioden 21 juli – 8 augusti. För att behålla din plats på programmet och för att bli registrerad på programmets inledande två kurser: Grundkurs introduktion krigsvetenskap (1OP480) och Ledarskap 1, grundkurs (1OP484) ska du kontakta oss.

Skicka namn, personnummer och att du vill behålla din plats på programmet till officersprogrammet@fhs.se.

Du kommer då att få mer information från oss om hur du ska gå tillväga för att styrka att du uppfyller villkoren.

Problem vid registrering?

Följande är vanliga orsaker till att du inte kan registrera dig:

 • Registreringsperioden är inte öppen. Registreringsperioden öppnar 13:00 21 juli augusti och stänger 8 augusti.
 • Du är antagen med villkor. Läs mer under punkt 1, "När du fått ditt antagningsbesked" ovan.
 • Du är antagen via reservantagningen. Försvarshögskolans antagning gör registreringen åt dig.

När du registrerat dig skapas automatiskt ett studentkonto (FHS-konto). Det använder du för att logga in på studentmejl, lärplattform, bibliotekets webbplats och andra IT-tjänster under din studietid.

Dina inloggningsuppgifter skickas till den mejladress du har angett i Ladok i samband med registreringen. Observera att det kan ta upp till 12 timmar innan mejlet med inloggningsuppgifterna kommer.

Kom igång med ditt FHS-konto

Har du inte fått dina inloggningsuppgifter, börja med att kontrollera din skräppost. Om du behöver hjälp med inloggningsuppgifterna till ditt FHS-konto, kontakta helpdesk@fhs.se.

När du är registrerad och har ett FHS-konto kan du se ditt fullständiga schema och logga in i lärplattformen Canvas

Schema

Hitta schema (du kan se en enklare version av schemat innan du är registrerad)

Lärplattform (Canvas)

När du aktiverat ditt FHS-konto kan du logga in i lärplattformen Canvas.

Canvas är det digitala navet för dina studier. Där hittar du kursspecifika ytor med till exempel kursbeskrivning, föreläsningsmaterial, inlämningsuppgifter, diskussionsforum och utvärderingsformulär.

Program för distansundervisning (Zoom)

På Försvarshögskolan används programmet Zoom för distansundervisning. Läs Anna Lindh-bibliotekets guide för Zoom.

I samband med registrering skapas ditt personliga passerkort till Försvarshögskolan. Information om när och var kortet kan hämtas kommer du att få när du börjat studera.

Vecka 33-34: inryckningsveckor på Militärhögskolan Karlberg i Försvarsmaktens regi.

27 augusti: programintroduktion för studenter på Officersprogrammet.

30 augusti: introduktionsdag och terminsstart för alla nya studenter på Försvarshögskolan. Program för introduktionsdagen hittar du här

Studiesociala utskottet vid Försvarshögskolans studentkår arrangerar introduktionsaktiviteter under vecka 35 och vecka 36. Ser mer i följande nyhet.

För att förbereda dig på programstudierna kan det vara en bra idé att läsa kursplanen för de första kurserna. Här kan du ta del av utbildnings- och kursplaner.

Förmåner under utbildningen

Officersprogrammet är inte en studiemedelsfinansierad utbildning, vilket betyder att du inte är berättigad studiemedel från CSN. Mat, boende och dagersättning får du som förmåner under dina tre år på programmet. Du får också all kurslitteratur utan kostnad.

Följande förmåner ingår och är skattefria:

 • Mat och boende
 • Dagersättning (140 kronor per dag)
 • Sjukvård och akut tandvård
 • Resor vid in- och utryckning
 • En hemresa per tjänstgöringsfri helg
 • Ersättning för mat de helger du inte studerar eller befinner dig vid skolan
 • Tillgång till de kläder och den utrustning du behöver för utbildningen
 • Kurslitteratur
 • Försäkring

Eget boende?

Om du redan har boende innan du börjar på programmet kan du få bidrag för att klara av kostnaden för dubbla boenden.
Du söker bidraget hos Försäkringskassan.

Frågor?

Kontakta officersprogrammet@fhs.se

Efter studiestart

Här på studentportalen hittar du det mesta du behöver veta under studietiden. För att din studiestart ska vara så enkel som möjligt har vi här samlat det som är bra att känna till redan från start.

På Försvarshögskolan har du tillgång till flera IT-resurser för att underlätta dina studier. Om du har frågor kan du få hjälp av vår Helpdesk, antingen på plats eller via mejl eller telefon.

Anna Lindh-biblioteket är ett högskolebibliotek och specialbibliotek med inriktning mot försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Som student har du tillgång till biblioteket på Drottning Kristinas väg. Där finns studieplatser, grupparbetsplatser och en tyst zon. Studenter på Officers­programmet har också tillgång till biblioteksfilialen vid Militärhögskolan Karlberg.

Resurser och stöd på biblioteket

Biblioteket stödjer dig som student i akademisk informationssökning och användning av referens­hanteringsprogram inför arbete med inlämningsuppgifter eller uppsatsskrivande. Det finns möjlighet att ställa frågor via exempelvis chatt eller boka handledning. Till dig med funktions­nedsättning erbjuder biblioteket också läsprogram, talböcker och annan anpassad media.

Du når alltid bibliotekets elektroniska resurser på distans via bibliotekets webbplats och bibliotekets sökverktyg Primo. Du loggar in med ditt FHS-konto.

Digitala verktyg

Biblioteket ansvarar för Försvarshögskolans digitala verktyg, till exempel lärplattformen Canvas och e-mötesverktyget Zoom.

Lärplattformen Canvas fungerar som ett digitalt klassrum och det är där du exempelvis hittar kursinformation, lämnar in uppgifter och kommunicerar med studiekamrater och lärare. Inspera är ett system som används för digital tentamen. Zoom används vid genomförande av seminarier eller föreläsningar i realtid. Om du har frågor om de digitala verktygen, kontakta lms@fhs.se.

Läromedelscentral för Officersprogrammet

Du som läser Officersprogrammet lånar din kurslitteratur i läromedelscentralen (LMC) på Militärhögskolan Karlberg.

Försvarshögskolan är ett skyddsobjekt. Därför finns skyddsvakter i våra lokaler och alla studenter har ett personligt passerkort.

På Försvarshögskolan finns flera olika former av stöd som kan hjälpa dig med studierna och att må bra under din tid som student.

Som student har du rätt att påverka. Det gäller både dina studier och livet på Försvarshögskolan i övrigt. Det finns flera sätt att engagera dig på — du kan till exempel bli medlem i Försvarshögskolans studentkår.

Examinator

En examinator är även den som fastställer ett betyg i Ladok. Det är även till examinator man vänder sig för att få sitt betyg omprövat.

Studierektor

En studierektor ansvarar för det mesta som rör ett visst ämne, till exempel statsvetenskap eller krigsvetenskap. Till studierektorn kan du bland annat vända dig om du har klagomål.

Programansvarig

Programansvarig har ett övergripande och sammanhållande ansvar för programmen på Försvarshögskolan. Varje program har en programansvarig.

Studie- och yrkesvägledare

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få hjälp med allmänna studiefrågor, tips och råd kring studieteknik och studievanor eller diskutera framtiden efter studierna.

Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS)

På FUS arbetar bland annat studievägledare, examenshandläggare och antagningshandläggare. Hit kan du vända dig om du har frågor som rör studieuppehåll, undantag från behörighetskrav eller andra studieadministrativa frågor. Kontakt: fus@fhs.se

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen bemannas av personal från FUS och här kan du hämta din rättade tentamen samt få hjälp med enklare frågor.

Dela: