Sök

Studentinflytande

Som student har du rätt att påverka. Det gäller både dina studier och din situation som student på Försvarshögskolan i övrigt.

Studenterna är representerade i de flesta av högskolans beslutande organ, inklusive styrelse, forsknings- och utbildningsnämnd och ämnesråd.

Studentrepresentation

Studenternas representanter i högskolans beslutande organ utses av studentkåren. Genom att bli medlem i kåren kan du vara med och driva frågor som är viktiga för dig och dina studiekamrater.

Kursvärdering

Försvarshögskolan är skyldig att ge dig möjlighet att framföra dina åsikter om kurser du har läst genom kursvärdering. Kursvärderingar är frivilliga och du kan vara anonym.

Det finns ingen fastställd mall för kursvärderingar, men de ska alltid beröra:

  • Kursmål
  • Undervisning
  • Kurslitteratur
  • Examination
  • Diskriminering

Efter genomförd kursvärdering ska Försvarshögskolan informera om resultaten. Det ska även framgå om högskolan beslutar att vidta åtgärder till följd av kursvärderingen.

Diskriminering

På Försvarshögskolan gäller nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Vill du veta mer eller göra en anmälan? Gå till sidan om likabehandling.

Dela: