Sök

Sök
Kårstyrelsen 2023-2024

Från vänster: Sara Andersson, Deborah Wiklund, Iris Weström, Leo Vikinge (sittande), HOP-representant, Erica Engrund Sohlberg, Felix Malmström, Rasmus Lindstedt (sittande), Erik Westergren, Robert Steffens (sittande). Foto. Anders G Warne.

Försvarshögskolans studentkår

Försvarshögskolans studentkår representerar dig och dina intressen i frågor som rör din utbildning.

Studentkårens webbplats

Studentkåren har en egen hemsida.

Om studentkåren

Studentkåren är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter. Vi bevakar och medverkar i utvecklingen av utbildning och förutsättningarna för studier vid Försvarshögskolan.

Kåren värnar om dina intressen i frågor om bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering.

Kåren har representanter i de flesta av Försvarshögskolans beredande och beslutande organ.

Organisation

Kåren leds av kårstyrelsen och de styrelseledamöter som väljs av medlemmarna vid varje årsmöte. Du är välkommen att vara med och påverka vilka som skall leda kåren eller själv söka en post i kårstyrelsen.

Sektioner

Under styrelsen finns tre sektioner:

  • Civila sektionen
  • Doktorandsektionen
  • Sektionen för högre militär utbildning

Utskott

Kåren har dessutom två utskott: det studiesociala utskottet och arbetsmarknadsgruppen Kompass.

Praesentia studia securitas futura

Kårens valspråk antogs 2011 och betyder "dagens studier - morgondagens säkerhet".

Följ kåren

Arbetsmarknadsgruppen Kompass

Kontakta kåren

karen@fhs.se

Om din fråga gäller medlemskap, kontakta medlem.karen@fhs.se

Dela: