Sök

Sök

Studentkårens styrelse

Kårens arbete leds av kårstyrelsen som väljs på ettårsbasis av medlemmarna vid årsstämman.

Kårstyrelsen 2023-2024

Rasmus Lindstedt.

Rasmus Lindstedt
Ordförande
ordforande.karen@fhs.se

Leo Vikinge.

Leo Vikinge
Vice ordförande och chef studiesociala utskottet
vice.karen@fhs.se studiesocial.karen@fhs.se

Felix Malmström.

Felix Malmström
Andra vice ordförande, sekreterare och medlemsansvarig
andraviceorforande.karen@fhs.se
sekreterare.karen@fhs.se
medlem.karen@fhs.se

Erik Westergren.

Erik Westergren
Ekonomiansvarig
kassor.karen@fhs.se

Erica Engrund Sohlberg.

Erica Engrund Sohlberg
Chef Arbetsmarknadsgruppen Kompass
kompass@fhs.se

Sara Andersson.

Sara Andersson
Kommunikationsansvarig och stf chef studiesociala utskottet
studiesocial.karen@fhs.se

Deborah Wiklund.

Deborah Wiklund
Jämställdhets- och likabehandlingsansvarig
JoL.Karen@fhs.se

Iris Weström.

Martina Sandgren
Chef civila sektionen
kassor.karen@fhs.se

Robert Steffens.

Robert Steffens
Traditionsansvarig
karen-tradition@fhs.se

Daniel Fölstad
Chef för doktorandsektionen
doktorand.karen@fhs.se

Dela: