Sök

Sök

Studentkårens styrelse

Kårens arbete leds av kårstyrelsen som väljs på ettårsbasis av medlemmarna vid årsstämman.

Kårstyrelsen 2021-2022

Porträtt av Viktorija Pesic.

Rasmus Lindstedt
Ordförande
ordforande.karen@fhs.se

Porträtt av Karl Agell.

Hugo Severinsson
Vice ordförande och sekreterare
vice.karen@fhs.se 
sekreterare.karen@fhs.se

Porträtt av Joel Berglund.

Elvira Erlands
Andra vice ordförande och Arbetsmarknadsgruppen Kompass
andraviceorforande.karen@fhs.se
kompass@fhs.se

Porträtt av Anna Friman.

Carl Mannfors
Kassör
kassor.karen@fhs.se

Porträtt av Lina Bonander.

Elle Hällsjö Sander
Medlemsfrågor
medlem.karen@fhs.se

Porträtt av Lina Bonander.

Emma Nilsson
Studiesociala utskottet
studiesocial.karen@fhs.se

Vilma Lövgren
Kommunikation
vilma.lovgren@student.fhs.se

Porträtt av Miranda Malk.

Linnea Enochsson
Jämställdhet och likabehandling
JoL.Karen@fhs.se

Porträtt av Carl Åkerström

Ebba Nordborg
Sektionsföreträdare civila sektionen
civil.karen@fhs.se

Porträtt av Henrik Paulsson.

Henrik Paulsson
Sektionsföreträdare doktorandsektionen
doktorand.karen@fhs.se

Porträtt av Camilla Sjölén.

Johan Nilsson
Sektionsföreträdare högre militär utbildning (HOP)
hop.karen@fhs.se

Dela: