Sök

Sök

Studentkårens styrelse

Kårens arbete leds av kårstyrelsen som väljs på ettårsbasis av medlemmarna vid årsstämman.

Kårstyrelsen 2022-2023

Rasmus Lindstedt.

Rasmus Lindstedt
Ordförande
ordforande.karen@fhs.se

Robert Steffen.

Robert Steffens
Vice ordförande och sekreterare
vice.karen@fhs.se 
sekreterare.karen@fhs.se

Sarah Franzén

Sarah Franzén
Andra vice ordförande och Arbetsmarknadsgruppen Kompass
andraviceorforande.karen@fhs.se
kompass@fhs.se

Maja Tindemyr Hagelin.

Maja Tindemyr Hagelin
Ekonomiansvarig
kassor.karen@fhs.se

Julia Jörtsö

Foto: Rasmus Lindstedt.

Julia Jörtsö
Medlemsfrågor
medlem.karen@fhs.se

Elle Hällsjö Sander

Elle Hällsjö Sander
Studiesociala utskottet
studiesocial.karen@fhs.se

Madeleine Örenmark

Madeleine Örenmark
Kommunikation samt Jämställdhet och likabehandling
JoL.Karen@fhs.se

Martina Sandgren.

Martina Sandgren
Sektionschef civila sektionen
kassor.karen@fhs.se

Alexander Rost.

Alexander Rost
Sektionsföreträdare högre militär utbildning (HOP)
hop.karen@fhs.se

Porträtt av Henrik Paulsson.

Magnus Lundström
Sektionsföreträdare doktorandsektionen
doktorand.karen@fhs.se

Dela: