Sök

Sök
Kadettkårens styrelse 2024.

Kadettkårens styrelse 2024, från vänster: Joel Augustsson, Johanna Häggström, Arvid Edén, Filippa Bendetcedotter Persson, ordförande, Erik Ekvall, Alexander Storgårds och Melinda Prick. Foto: Adam Lundstedt.

Kadettkåren

Militär- och Försvarshögskolans kadettkår representerar dig som läser på Officersprogrammet och dina intressen i frågor som rör din utbildning.

Kadettkårens webbplats

Karlbergs kadettkår

Om kadettkåren

Kadettkåren är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter. Vi bevakar och medverkar i utvecklingen av utbildning och förutsättningarna för studier vid Officersprogrammet på Försvarshögskolan.

Kadettkåren värnar om dina intressen i frågor om bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering.

Kadettkåren kommer att ha representanter i de flesta av Försvarshögskolans beredande och beslutande organ.

Kadettkårens ledamöter

Organisation

Kadettkåren leds av styrelsen och de styrelseledamöter som väljs av medlemmarna vid varje årsmöte. Du är välkommen att vara med och påverka vilka som skall leda kadettkåren eller själv söka en post i styrelsen.

Sektioner

Under styrelsen finns två sektioner:

  • Studiesektionen för officersprogrammet, SSOP
  • Studiesociala sektionen, Höga Rådet

Fem utskott

Kadettkåren har också fem funktionsgrupper:

  • Funktionsgrupp för jämställdhet och likabehandling i Försvarsmakten, JoL.
  • Nätverk för kvinnor anställda i Försvarsmakten, NOAK.
  • Förtroendeorganisationen, FO.
  • Skyddsombudsorganisationen, SSKyO.
  • Kvartermästarorganisationen, KVM.

Kontakta kadettkåren

E-post till kadettkårens vice ordförande

Dela: