Sök

Sök
Gruppbild av kårstyrelsen 2020-2021 med Försvarshögskolans huvudbyggnad i bakgrunden.

Studentkåren och kadettkåren

Försvarshögskolans studentkårer representerar dig som studerar hos oss och dina intressen i frågor som rör din utbildning. Du som läser något av våra program, förutom Officersprogrammet, representeras av studentkåren, medan du som läser på Officersprogrammet representeras av kadettkåren.

Studentkårernas webbplatser

Om studentkårerna

Våra studentkårer är demokratiskt tillsatta och består av ideella sammanslutningar av studenter. Kårerna bevakar och medverkar i utvecklingen av utbildning och förutsättningarna för studier vid Försvarshögskolan.

Kårerna värnar om dina intressen i frågor om bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering. Kårerna har representanter i de flesta av Försvarshögskolans beredande och beslutande organ.

Organisation

Kårerna leds av kårstyrelserna och de styrelseledamöter som väljs av medlemmarna vid varje årsmöte. Du är välkommen att vara med och påverka vilka som skall leda din kår eller själv söka en post i kårstyrelsen.

Studentkårerna finns till för dig

Kadettkåren hälsar välkommen!

Joel Pettersson är ordförande för Kadettkåren och lovar att det går fort att komma in i gemenskapen på skolan – inte minst genom att man bor, tränar, äter och pluggar tillsammans.

”Vi tar emot dig och välkomnar dig in i gemenskapen ”

Inom några dagar är du inne i ”familjen”. Det här har studentkåren som sin hjärtefråga – och särskilt Emma Nilsson, som är ansvarig för studentkårens studiesociala utskott.

Dela: