Sök

Försvarshögskolans kvalitetsarbete

Försvarshögskolans utbildning och forskning ska präglas av hög kvalitet. Försvarshögskolan arbetar därför systematiskt och kontinuerligt med att utvärdera, följa upp och utveckla utbildningarna.

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för Försvarshögskolans personal och studenter.

Det förutsätter att det inom organisationen finns en kvalitetskultur, en förbättringsvilja och ett utvecklande ledarskap.

Som stöd till Försvarshögskolan vision 2020 har styrelsen fastställt en kvalitetspolicyPDF som beskriver kvalitetsarbetets mål och organisation.

På Försvarshögskolan har Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN) det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning.

På uppdrag av rektor utvärderar FoUN alla utbildningar under en sexårsperiod. Utvärderingar genomförs var tredje år och syftar bland annat till att utbildningarna ska visa på hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs på lokal nivå samt till kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Detta beskrivs närmare i Försvarshögskolans regler och modell för utbildningsutvärdering med extern bedömning samt Försvarshögskolans regler och modell för utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Bedömarutlåtande utbildningutsvärdering med extern bedömning vid Försvarshögskolan


Statsvetenskapliga utbildningar:

Utbildningsutvärdering 2020PDF

Ledarskap uner påfrestande förhållanden:

Utbildningsutvärdering 2020PDF

 

Självvärderingar och åtgärdsplaner genomförda av Forsknings- och utbildningsnämnden.


Kandidatprogrammet:

Självvärdering 2017PDF

Åtgärdsplan 2018PDF

Magisterprogrammet:

Självvärdering 2018PDF

Officersprogrammet:

Självvärdering 2018PDF

Åtgärdsplan 2018/19PDF

Högre Stabsutbildning:

Självvärdering 2018PDF

Folkrätt:

Självvärdering 2017PDF

Åtgärdsplan 2018PDF

Ledarskap uner påfrestande förhållanden:

Självvärdering 2017PDF

Åtgärdsplan 2018PDF

Krigsvetenskap:

Självvärdering 2018PDF

Åtgärdsplan 2018PDF

Ledningsvetenskap:

Självvärdering 2017PDF

Åtgärdsplan 2018PDF

Militärhistoria:

Självvärdering 2018PDF

Åtgärdsplan 2018PDF

Dela: