Sök

Sök

Försvarshögskolans kvalitetsarbete

Försvarshögskolans utbildning och forskning ska präglas av hög kvalitet. Försvarshögskolan arbetar därför systematiskt och kontinuerligt med att utvärdera, följa upp och utveckla utbildningarna.

Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för Försvarshögskolans personal och studenter. Det förutsätter att det inom organisationen finns en kvalitetskultur, en förbättringsvilja och ett utvecklande ledarskap. Som stöd till Försvarshögskolan vision 2020 har styrelsen fastställt en kvalitetspolicy Pdf, 272.1 kB. som beskriver kvalitetsarbetets mål och organisation.

På Försvarshögskolan har Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN) det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning.

Utvärdering av alla utbildningar

På uppdrag av rektor utvärderar FoUN alla utbildningar under en sexårsperiod. Utvärderingar genomförs var tredje år och syftar bland annat till att utbildningarna ska visa på hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs på lokal nivå samt till kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Detta beskrivs närmare i:

Försvarshögskolans regler och modell för utbildningsvärdering med extern bedömning Pdf, 899.1 kB.

Försvarshögskolans regler och modell för utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Pdf, 779.4 kB.

Bedömarutlåtande utbildningsutvärdering med extern bedömning vid Försvarshögskolan

Statsvetenskapliga utbildningar:

Utbildningsutvärdering statsvetenskap 2020 Pdf, 225.5 kB.

Ledarskap under påfrestande förhållanden:

Utbildningsutvärdering ledarskap under påfrestande förhållanden 2020 Pdf, 838 kB.


Dela: