Sök

Sök

Forsknings- och utbildningsnämnden

Försvarshögskolans forsknings- och utbildningsnämnd (FoUN) har det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning.

Nämndens sammansättning

Ledamöter i FoUN
Ledamöter
Kjell EngelbrektDekan
Eva LaggFörsvarssystem
Mikael WeissmannKrigsvetenskap
Roar EspevikLedarskap och ledning
Maria GussarssonMilitärhistoria
Jann KleffnerOperativ juridik
Dan HansénStatsvetenskap
Stefan LundqvistDisputerad officer, prodekan
Lars WikmanDisputerad officer
Kristina KihlströmOfficer
Anders B SvenssonOfficer
Thomas VrenngårdOfficer
Patrik SchwartzOfficer
Anna-Karin BrothExtern ledamot, Försvarsmakten
Rickard StridhExtern ledamot, Försvarsmakten
Monica SvantessonExtern ledamot,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Erik EkvallStudentrepresentant
Iris WeströmStudentrepresentant
Fredric WesterdahlStudentrepresentant


Suppleanter
Martin LundmarkFörsvarssystem
VakantKrigsvetenskap
Jennifer HobbinsLedarskap och ledning
Fredrik ErikssonMilitärhistoria
Heather Harrisson DinnissOperativ juridik
VakantStatsvetenskap
VakantDisputerad officer
VakantDisputerad officer
Christer SvanborgOfficer
VakantOfficer
VakantOfficer
VakantOfficer
Joel AugustssonStudentsuppleant
Max ErikssonStudentsuppleant
Carl MäntynenStudentsuppleant


Dela: