Sök

Sök

Ledning och styrning

Försvarshögskolans organisation består av styrelse och högskoleledning.

Styrelse, högskoleledning och FoUN

Styrelsen är det högst beslutande organet, i högskoleledningen är rektor är den högst beslutande chefen.

Försvarshögskolans forsknings- och utbildningsnämnd (FoUN) har det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Högskoleledning

Styrelse

Forsknings- och utbildningsnämnd

Dela: