Sök

Sök

Institutionen för försvarssystem

Vi utbildar och forskar om hur tekniken och tekniska system inverkar på och påverkas av militär verksamhet samt om nyttan av teknik för militära syften.

Här finns en avdelning för försvarssystem.

Utbildning

Innovation, försvar och säkerhet - masterprogram

Officersprogrammet (militärteknik)

Kurser och uppdragsutbildning inom utveckling och anskaffning av militära system, samt strategisk och operativ logistik.

Forskning

Försvarssystem.

Medarbetare

Vi som arbetar vid Institutionen för försvarssystem

Institutionsledning

Dela: