Sök

Sök

Programledning Högre officersprogrammet

Vi genomför, utvärderar och utvecklar Försvarshögskolans Högre officersprogram.

Högre officersprogrammet är en militär uppdragsutbildning för officerare som gått officersprogrammet. Programmet är ett- eller tvåårigt och leder till magister- respektive masterexamen i krigsvetenskap.

Taktisk stabskurs är en uppdragsutbildning för reservofficerare.

Båda utbildningarna genomförs på beställning av Försvarsmakten.

Högre officersprogrammet ersatte under hösten 2018 den tidigare Stabsutbildningen och Högre stabsofficersutbildningen.

Utbildning

Högre officersprogrammet.

Taktisk stabskurs

Medarbetare

Vi som arbetar vid programledningen för Högre officersprogrammet

Programledning

Kontakt

Anders Palmgren

Programchef högre Officersprogrammet

Anders.Palmgren@fhs.se +46 8-55342641
Jörgen Rosén

Stf. chef Högre officersprogrammet

Jorgen.Rosen@fhs.se
Dela: