Sök

Sök
Aurorahelikoptrar i luften.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi genomför utbildningar, utredningar, utvärderingar och övningar på uppdrag av aktörer inom totalförsvar och samhällets säkerhet.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) samlar hela Försvarshögskolans kompetens och möter samhällets kunskapsbehov inom totalförsvar och samhällets säkerhet. Våra kunskapsområden terrorism, totalförsvar, informationssäkerhet och krisberedskap bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Hela centrets organisation är anpassad för de krav som ställs för att hantera information med betydelse för totalförsvaret och andra aspekter av rikets säkerhet.

Vi arbetar nära uppdragsgivarna för att leverera användbar kunskap till chefer och medarbetare i säkerhetssektorn. Till varje kunskapsområde har vi knutit omfattande nationella och internationella nätverk av forskare och praktiker. En av våra främsta styrkor är långsiktigheten i verksamheten, vilket erbjuder uppdragsgivare kontinuitet för sin personalförsörjning och möjligheten att uppdatera kunskap som tidigare förmedlats.

Centret är en sammanslagning av tidigare; Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT), Centrum för asymmetriska hot och terrorstudier (Cats) och Nationellt centrum för krishanteringsstudier (Crismart). Centret drar nytta av respektive organisations långvariga erfarenhet samtidigt som centret kan erbjuda uppdragsgivare upplägg från hela kedjan av utredning, övning, utvärdering och utbildning.

CTSS – vår verksamhet

Forskning och studier

Inom CTSS bedrivs forskning och studier i projekt- och programform.

Mer om vår forskning och våra studier

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med oss som arbetar med utbildningar? Varmt välkommen att kontakta ctss-utbildning@fhs.se