Organisation

Försvarshögskolans organisation består av styrelsen som det högst beslutande organet och högskoleledningen där rektor är den högst beslutande chefen.

Organisationen består också av en forsknings- och utbildningsnämnd, en militär programledning, högskoleförvaltningen och två institutioner.

Organisationsschema Försvarshögskolan