Sök

Sök

Organisation

Organisationsschema svenska

Vid Försvarshögskolan arbetar drygt 430 medarbetare. Vår organisation består av sex institutioner, två programledningar för officersutbildning, Centrum för samhällets säkerhet och totalförsvar och en högskoleförvaltning.

Styrelsen

Försvarshögskolans styrelse är det högst beslutande organet.
Styrelsen

Rektor och högskoleledning

Försvarshögskolan leds av rektor som är den högst beslutande chefen. I högskoleledningen ingår rektor, prorektor, vicerektor och högskoledirektören.
Högskoleledning

Forsknings- och utbildningsnämnd

Försvarshögskolans forsknings- och utbildningsnämnd har det övergripande kvalitetsansvaret för forskning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Forsknings- och utbildningsnämnd

Högskoleförvaltning

Högskoleförvaltningen är ett övergripande stöd för Försvarshögskolans verksamhet, medarbetare och studenter.
Högskoleförvaltning

Dela: