Organisation

Försvarshögskolans organisation består av styrelsen som det högst beslutande organet och högskoleledningen där rektor är den högst beslutande chefen.

Organisationsschema

Organisationsschema Försvarshögskolan
Dela: