Sök

Sök

Institutionen för krigsvetenskap

Som enda lärosätet i Sverige, utbildar och forskar vi i krigsvetenskap.

Vi har sex avdelningar och ett Centrum för forskning om specialförband.

  • Avdelningen för funktioner och perspektiv
  • Luftavdelningen
  • Marinavdelningen
  • Markavdelningen
  • Operativa avdelningen
  • Strategiavdelningen

Utbildning

Krig och försvar - masterprogram

Högre officersprogrammet - master- och magisterprogram

Officersprogrammet - kandidatprogram

Kurser och uppdragsutbildningar inom krigsvetenskap.

Forskning

Krigsvetenskap

Medarbetare

Vi som arbetar vid Institutionen för krigsvetenskap

Institutionsledning

Avdelningschefer

Dela: