Sök

Sök

Programledning Officersprogrammet

Vi genomför, utvärderar och utvecklar Officersprogrammet vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet är en treårig akademisk utbildning på grundnivå, 180 högskolepoäng, som leder till officersexamen.

Det finns tre inriktningar på Officersprogrammet

Utbildning

Officersprogrammet

Stefan Smedman

Programchef Officersprogrammet

Stefan.Smedman@fhs.se
Karl Weigelt

Bitr. programansvarig Officersprogrammet

Karl.Weigelt@fhs.se +46 8-55342524
Dela: