Sök

Sök

Inriktning sjökrigsvetenskap

HMS Gotland.

Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten.

Sjökrigsvetenskaplig inriktning är en utbildning för arbete i flottan – ombord eller på land. Utbildningen är ett steg på vägen mot befattningar ombord eller vid divisions- eller flottiljledning och vägen för att på sikt kunna bli till exempel fartygschef.

Huvudämnet är krigsvetenskap och inom ramen för krigsvetenskap utvecklar du din förmåga att leda, utbilda och utveckla stridande och stödjande enheter i alla konfliktnivåer nationellt och internationellt. I inriktningen ingår utbildning om krig och konflikter samt dess orsaker samt hur militär makt utövas. I inriktningen ingår kurser i ledarskap och ledning, operativ juridik, engelska samt försvarssystem. Dessutom ingå nautiska kurser som skeppsteknik samt meteorologi och oceanografi.

En del av utbildningen är verksamhetsförlags utbildning vid Försvarsmaktens Sjöstridsskola. I den verksamhetsförlagda utbildningen ingår bl a navigationsutbildning och kurser i krigsvetenskap. Försvarsmakten växer överallt och efterfrågan på officerare är stor. Arbetsuppgifterna och befattningarna finns både nationellt och internationellt och möjligheterna till en karriär är goda.

Mer om Officersprogrammets inriktningar

Inriktning krigsvetenskap

Krigsvetenskaplig inriktning är utbildning för arbete som officer i armén, amfibiekåren, flottan och flygvapnet. Utbildningen är ett steg på vägen mot befattning som pluton- eller kompaniche...

Inriktning militärteknik

Militärteknik beskriver och förklarar hur tekniken och tekniska system påverkar möjligheten att möta militära utmaningar och hur du som chef kan lösa dina uppgifter.

Dela: